Här är förslaget till ordförande och styrelse

Valberedningen har lämnat sitt förslag till kongressen för ny styrelse i SFF. De nya är Rikard Azelius som ordförande samt Lars-Håkan Jonasson, Lars Nordberg och Cajsa Ojakangas.

De föreslagna nya presenteras lite mer i detalj under bilderna

Valberedningens förslag styrelse
Rikard Azelius, ordförande – nyval
Ivan Forsgren – omval
Jan Palmén – omval
Ulf Nilsson – omval
Lars Håkan Jonasson – nyval
Lars Nordberg – nyval
Cajsa Ojakangas – nyval

Avgående är Bo Dahlner, ordförande, Leif Ledmyr, Mikael Blomqvist och Lars Haagen.

Valberedningens förslag revisorer
Ulf Wahlgren – revisor omval
Jan-Olof Ljungh – revisor nyval  
Jöns Petter Ivarsson – revisorssuppleant omval  

Avgående är Boris Preijde.

Rikard Azelius

Mitt intresse för filateli började då jag som 10-åring fick en fin Sverigesamling av min farfar i födelsedagspresent. Min far var också filatelist och han inspirerade mig. 

Över tid ökade intresset och jag började även samla förfilateli. När livet gick in i en intensivare fas med karriär, familj och barn fanns inte längre så mycket tid för filatelin. 

Jag är 58 år och bor i Lund. Jag arbetar i Malmö som advokat på en stor affärsjuridisk advokatbyrå. 

För 20 år sen, när vår yngsta var två år, fanns det återigen lite tid för samlande. 

Min inriktning har utvecklats över åren och jag samlar huvudsakligen brev mellan Sverige, å ena sidan och Norden, England, Tyskland och Frankrike, å andra sidan, (båda riktningarna) från förfilateli fram till UPU. 

Jag är aktiv i Lunds Filatelistförening och medlem i bland annat Malmö Filatelistförening, Stockholms Filatelist-Sällskap och SSPD. 

Om man blickar framåt tror jag att SFF:s framtid ser ljus ut. Jag uppfattar att intresset för filateli har ökat de senaste åren. SFF, och de lokala föreningarna, har därför goda möjligheter att gemensamt utvecklas så att fler filatelister med olika samlarinriktningar och intressen kan attraheras och att fler engageras.

Lars Håkan Jonasson  

Jag är medlem i SFF sedan 1980 och är sedan cirka 20 år ordförande i klubben i Sundsvall. Är även medlem i Härnösand och Kramfors frimärksklubbar. 

Samlar hembygd, Medelpad, medlem i Hembygdsfilatelisterna. Jag tycker att jag har ett stort kontaktnät då vi deltagit i de regionala träffar som i cirka 25 år hållits här i mellan Norrland. Besöker även regelbundet Vindelnträffarna. 

Arbetat 45 år på samma arbetsplats men med olika uppdrag, laborant, produktionsingenjör och underhållsingenhör. Varit fackligt aktiv som ledde till att jag fick en plats i bolagsstyrelser. Det här med arbetet är nog inte så intressant. 

Gift barn och bar´nbarn. Tycker om friluftsliv med fjällvandring både sommar och vinter. Mycket tid går också åt på golfbanorna men även lite på dansbanorna.

Viktigt är att hjälpa de som inte kommit så långt i sitt samlade. Vi måste komma till insikt i att det mesta som finns att läsa skjuter långt över huvudet på dem som vi bör få att ansluta sig till vårt förbund.

Lars Nordberg

Jag bor i Svedala där jag är ordförande i kommunfullmäktige i Svedala kommun. Pensionerad företagare inom IT-branschen. Aktiv inom Scouterna där jag årligen är med och arrangerar stora läger för ungdomar och förvaltar dess fastigheter. Jag är gift och har två barn och fem barnbarn.

När det gäller filatelin så är jag ordförande i Malmö Filatelistförening, Malmex 2018 och Nordia 2020. Jag samlar svenska häften och ligger bakom www.häftessamlarna.se som är Häftessamlarnas hemsida där jag är vice ordförande och redaktör för tidningen Häftessamlaren. Samlar dessutom Sverige och Island samt Baltikum. Min samling av FDC har blivit stor och innehåller allt ifrån Oscar II till nutid, alla med massvis av varianter.

Under ett antal år har jag varit adjungerad till SFF styrelse och ansvarig för Samlamera, där medlemmar i SFF kan köpa och sälja objekt. En del marknadsföringsfrågor har delvis fallit på mitt bord.

Som styrelsemedlem vill jag vara med och förnya förbundet. Vår ambitionsnivå för utställningar varje år måste säkerställas. Utbildningsverksamheten måste upp på en högre nivå. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss genom en modern hemsida och aktiviteter på sociala medier och nyhetsbrev. 

Det måste ges förutsättningar för fler litteraturutgivningar. Ekonomin måste stärkas på annat sätt än genom höjda medlemsavgifter. Vi måste bli fler medlemmar.

Cajsa Ojakangas 

Jag är inne på det 61:a året och har samlat frimärken med mera i drygt 54 av dessa. Jag bor ett kvarter från min arbetsplats inom poliskvarteret på Kungsholmen, Stockholm. 

Inom filatelin är jag utställningskommissarie sedan 2006 och deltar som medlem i utställningskollegiet i juryarbeten sedan 2007 inom främst open och ungdom. 

Jag ställer ut i openklassen med mina sköldpaddor och har en ambition att få till en utställningssamling med gamla helsaker från Seychellerna (med bland annat sköldpaddor så klart!) 

Jag är med i följande föreningar: Stockholms Filatelistförening, Stockholms Filatelistsällskap, Norrort, Svenska Motivsamlarna, Bältespännarna, ”Royal” i London, Postmusei Vännner samt Sverige Finska Skolans Frimärks Samlare – en SFU-förening. 

Jag sitter även i Stockholmsdistriktets styrelse inom SFU och ser gärna att samarbetet mellan organisationerna stärks.

Posta en kommentar