Hallsbergterminalen blir första steget

I dag tog Postens chef för brevverksamheten i Sverige första spadtaget i byggnationen av den nya brevterminalen i Hallsberg. Därmed påbörjas första etappen i Postens miljardinvestering i en ny terminalstruktur.

Denna framtidssatsning ska stärka Postens konkurrenskraft och ge ökad flexibilitet i produktionen inför de fortsatt kraftigt förändrade brev- och paketvolymer som förutses. Brevterminalen i Hallsberg beräknas vara i produktion under 2013.

Brevterminalen i Hallsberg kommer att ersätta terminalerna i Karlstad och Västerås. Flytten av brevvolymer från dessa terminaler kommer att vara klar under 2014. Då kommer Hallsbergsterminalen att ha uppsamling och spridning av post till 650.000 hushåll och 52.000 företag. Placeringen i Hallsberg intill stambanan gör det möjligt att kunna transportera en stor del av volymerna med tåg i stället för flyg- och vägtransport.

– Terminalen i Hallsberg har en optimal logistisk placering med anslutning till stambanan och närhet till övrig infrastruktur. Det blir en toppmodern terminal med den senaste tekniken vilket innebär en mer automatiserad och kostnadseffektiv produktion, säger Andreas Falkenmark, chef för affärsområde Meddelande Sverige.

I Postens framtida terminalstruktur ingår även en ny terminal i Rosersberg norr om Stockholm som beräknas vara i drift under 2015. Även den terminalen byggs i anslutning till järnvägens stambana. Satsningen på en ny terminalstruktur skapar också förutsättningar för Posten att behålla sin ställning som en av världens mest moderna postoperatörer med en kvalitet i världsklass.

– Den framtida terminalstrukturen gör oss mer flexibla och leder till att vi kan ställa om vår produktion efter behov. Det ger oss möjlighet att möta kommande volymminskningar samtidigt som vi ökar vår konkurrenskraft och upprätthåller vår service. Det för även med sig nya möjligheter att erbjuda produkter och tjänster till våra kunder. Dessutom minskar vi våra kostnader och vår miljöpåverkan, säger Andreas Falkenmark, chef för affärsområde Meddelande Sverige.

Satsningen i Sverige på en ny terminalstruktur innebär en investering på 2,5 miljarder. Den geografiska placeringen av terminalerna innebär en kostnadseffektivare och mer automatiserad produktion. Den miljömässiga vinsten kommer av att ligga intill stambanan som gör det möjligt att lägga fler försändelser på tåg. Terminalernas läge gör det även möjligt att effektivisera de fortsatta flyg och landsvägstransporter som finns kvar.

Fakta om Hallsbergsterminalen:
Storlek: Byggnad inklusive spårhall cirka 26.800 kvadratmeter. Tomtarea cirka 81.800 kvadratmeter.
Brevvolymer: Uppsamling och spridning av Post till 650.000 hushåll 52.000 företag.

Thomas Doxryd, kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg, Andreas Falkenmark, affärsområdeschef Meddelande på PostNord och Anders Johansson, avdelningschef på NCC, tog första spadtaget. Pressbild

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic