Guldgruva om Upplandsstämplarna

Giselher Naglitsch projekt att uppdatera Sven Lindskogs arbete med Upplandsstämplarna är nu avslutat och vi presenterar materialet. Närmare 20 000 stämplar, inklusive några Stockholm som inte är Uppland, finns nu beskrivna och daterade.

Det är en guldgruva för den som vill bedöma sällsynthetsgrad vad gäller tidiga och sena avtryck, med mera, kanske ”skryta med tidigaste eller senaste avtryck” i ett exponat.
 
Två listor finns sedan några dagar upplagda på Hembygdsfilatelisternas hemsida. Det är fritt att ladda ned för alla ändamål förutom eventuellt kommersiella.  

Giselher Naglitsch

Giselher Naglitsch

 
– Här finns även uppgifter om relativt moderna stämplar. Men här finns, av förklarliga skäl, utrymme för många nya uppgifter. Den som vill komplettera är välkommen att rapportera till mig, säger Giselher.

Sven Lindskog hämtade sina uppgifter ur bland annat litteraturen och auktionskatalogerna.
– I många år hade jag givande utbyte med Sven om Upplands stämplar. Sommaren 2011 träffades vi äntligen över en kopp kaffe i Uppsala och diskuterade hur Svens arbete skulle kunna föras vidare. Jag fick Svens förtroende: Du får förfoga över min dokumentation som du vill och bedömer blir bäst. Ett förtroende, men även ett ansvar.

Upprop för fem år sedan
Hösten 2011 sände Giselher ut ett upprop till föreningens medlemmar, främst de som har angett Uppland som viktiga delar av sitt samlande. Många ville vara med. Några kom inte till skott.
– De som fullföljde är värda ett stort tack för sina bidrag.

De orter/kommuner som har bearbetats av sina specialister har verkligen förts framåt i tiden, framför allt har tiden från sent 1970-tal till sekelskiftet fått många uppdateringar. Sedan blir det av förklarliga skäl lite tunnare – postens omorganisation och svårigheten med normalstämpel 64.

På Hembygdsfilatelisternas hemsida finns nu:
• UPPLAND som omfattar B, C och U län samt för A län (Stockholm kommun) postkontor med andra ortnamn än Stockholm med olika tillägg.
• STOCKHOLM med eller utan tillägg av nummer eller stadsdel och dylikt.

Det är framför allt Lars Axelsson, Kent Kenndal, Andreas Tärnholm, Bengt-Göran Österdahl, Bo Eriksson, Bo Eklund och Jan Bengtsson Giselher vill tacka för deras insatser och rapporter. Tillsammans täcker de stora delar av Uppland. Här kan man, i utställningssammanhang, med gott mod referera till tidigaste och senaste noterade/kända stämpelavtryck, i vart fall för det äldre materialet.

Komplettera gärna
– Vardera listorna har närmare 10 000 noterade stämplar!  Dock finns några områden som jag hade önskat flera rapporter ifrån. Det gäller Uppsala och ortnamn i A län, samt delar av sydöstra landskapet. Om någon läsare vill komplettera är jag beredd att periodvis uppdatera materialet.
Nya data med illustration kan sändas till giselher.naglitsch@comhem.se

– Någon har sagt: Det var tur att jag inte visste vad jag gav mig in på! Jag instämmer, avrundar Giselher Naglitsch
 
• Hembygdsfilatelisternas sida rekommenderas: https://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/

Här finns uppgifterna för Uppland (pdf)

Här finns uppgifterna för Stockholm (pdf)

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kjell skriver:

    Rosersbergs NYA postterminal finns på länken här