Giselher visar Upplands posthistoria på Netex

I begynnelsen var alla postvägar som utgick från Stockholm uppländska. Ett fåtal postanstalter och nya postvägar tillkom fram till 1874 då kronobrevbäringen drogs in. År 1875 inrättades inte mindre än 90 nya poststationer i Uppland. En mångfald nya postvägar inrättades och ändrades under de kommande åren.

Denna utveckling beskriver Giselher Naglitsch i sitt exponat ”Posten och postvägar i Uppland från postens inrättande till c:a 1885”. Tonvikten ligger på postanstalter och postvägar, men exponatet berättar också om olika befordringssätt, posttaxor och annat av postalt intresse.

Exponatet premiärvisades vid utställningen Hallfrim 2016 i Halmstad, men baseras på många års samlande och studier. Vid utställningen fick Giselher ett välförtjänst specialpris för sin posthistoriska forskning, som bland annat dokumenterats i ett par omfattande artiklar i SSPD:s publikation Aktuellt om posthistoria (nummer 11 och 12).

han fick 86 poäng vilket var högst av alla i posthistoria, regional klass. Belöningen blev vermeil.

Nu finns exponatet också att se på Netex, till glädje för alla posthistoriker och hembygdssamlare:
http://netex.se/posten-i-uppland/

Posta en kommentar