Gränsföreningen för filatelins främjande (GF)

A K T U E L L T

O M   G R Ä N S F Ö R E N I N G E N

Gränsföreningen har som syfte att tillvarata den enskilde medlemmens behov, där den organiserade filatelin inte räcker till, för att på det sättet medverka till att upprätthålla filatelin som kulturaktivitet.

Gränsföreningen bildades år 1985 av ett tiotal svenska och norska samlare av frimärken och postala objekt. Gränsföreningen skall inte konkurrera med lokala föreningar, utan komplettera och stödja dem. Från början har föreningen arbetat mot oärligheter, förfalskningar och manipulationer, för en etisk och ärlig filateli. Vi vill också förmedla kunskap, genom information, forskning och kontakter, med fokus på modern posthistoria.

Gränsföreningen är en svensk-norsk förening, med medlemmar och styrelse från båda länderna, och med stadgar avfattade på både norska (ändamålsparagrafen) och svenska (övriga paragrafer). Medlemsförteckningen omfattar medlemmar från Trondheim i norr till Tyskland i söder, och Gränsföreningen välkomnar således alla intresserade, oavsett hemvist.

Vi har ett årsmöte under våren, och ofta även ett medlemsmöte på hösten, något som vi har ambitionen att utveckla. Mötena hålls som regel i gränstrakten mellan Sverige och Norge, i Bohuslän och Östfold.

Styrelse vald vid årsmöten 2019 och 2020:

  • Lennart Daun, Brämhult, ordförande
  • Jan-Kristian Isaksen, Engelsviken, vice ordförande
  • Tore Berg, Oslo, sekreterare
  • Bengt Sjögren, Grebbestad, kassör
  • Tom-Herman Lie, Vesteröy
  • Inge Johansen, Råde
  • Kjell Erikson, Uddevalla, suppleant
  • Fred A. Hansen, Torp, suppleant

Kontaktperson: Bengt Sjögren, Östra Långgatan 13, S-457 72 Grebbestad,  telefon +46 (0)525–104 74, mobil +46 (0)70–548 96 01. E-post: bengt.sjogren@alumni.chalmers.se

På internet från 1 juli 2017

gf-kalligrafi-170507

Äldre nyheter nedan

• Kallelse till årsmötet 3 mars 2018 (pdf)

Kallelse till årsmötet 2 mars 2019 (pdf)

Kallelse till årsmötet 7 mars 2020 (pdf)