Fyra nya i förbundsstyrelsen

Vid förbundskongressen i dag valdes en till fyra sjundedelar ny styrelse.

De som avgick var ledamöterna Vivi-Ann Rangfors, ordförande, Hans-Uno Hansson, vice ordförande och Christer Mårtensson, sekreterare samt suppleanten Tord Larsson.

Till nya ledamöter valdes Leif Ledmyr, Christer Karlsson, Hans-Gunnar Aldenbrink och Börje Mårtensson. Kvarstående är Bo Dahlner,  Ivan Forsgren och Jan Palmén.

Bo Dahlner valdes av kongressen till ordförande och övriga sex till ledamöter. Vid ett styrelsemöte direkt efter kongressen konstituerade styrelsen sig:

  • Bo Dahlner, ordförande
  • Leif Ledmyr, vice ordförande
  • Christer Karlsson, sekreterare
  • Ivan Forsgren, kassör
  • Hans-Ove Aldenbrink, övriga ledamot
  • Börje Mårtensson, övrig ledamot
  • Jan Palmén, övrig ledamot

En förändring i de nya stadgarna är att SFF nu har sju ordinarie ledamöter och inte som tidigare fem ordinarie och två suppleanter.

140413_sff_forbundsstyrelse

Sveriges Filatelist-Förbunds nya styrelse för 2014–2016.
Stående från vänster: Hans-Ove Aldenbrink, Bankeryd, Leif Ledmyr, Lidingö, Jan Palmén, Sjömarken, Borås, och Börje Mårtensson, Mariestad.
Sittande från väster: Christer Karlsson, Lindesberg, Bo Dahlner, Vällingby och Ivan Forsgren, Umeå.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic