Frimärksfest i Skara

Den 8 maj var en stor dag i Skara – även filatelistiskt! Posten gav nämligen ut ett frimärke för att hylla 1000-årsjubilerande Skara stift, Sveriges äldsta organisation.
Skara filatelistförening organiserade en utgivningsceremoni, som blev mycket lyckad med över 600 besökare.

Motivet till det nya frimärket var ett uppslag från det över 850 år gamla Skaramissalet – den mässbok, som användes när Skara domkyrka invigdes år 1150.

Till evenemanget hade Posten ordnat en minnespoststämpel med en av de första Skarabiskoparna som motiv.

Gravören på plats
Lars Sjööblom, som graverat det nya Skarafrimärket, var på plats för att signera förstadagsbrev och souvenirark.
Börje Mårtensson representerade förbundet. Han delade ut SFT-tidningar och propagerade för medlemskap.
Christer Andersson från  SFU var också på plats och erbjöd de unga besökarna att plocka klipp.

Fin utställning
Klas-Erik Klasson från Karlsborg ställde ut sin samling Kyrkans heliga år. I fem ramar visades kristna motiv och särskilt uppmärksammad blev den originalteckning, som var frimärksförlaga, till den 400 år gamla Gudbrandsbibeln på ett isländskt frimärke.

Kenneth Wilenius visade förfilateli med tyngdpunkt på Skara och i tre ramar visade Skara filatelistförening som samling Skara.

Två ungdomar
Kristoffer Barkenfelt och Elizabeth Espinoza, båda elva år, visade sina prisbelönta samlingar.

Den tidigare Skarabiskopen Lars-Göran Lönnermark berättade om Skaramissalet och forskningen kring denna.
Anders Kind, försäljningschef på Posten frimärken, var också på plats. Han berättade om det nya frimärkets tillblivelse.

– Vi har all anledning att vara nöjda, summerar ordföranden Gösta Karlsson, som också berättar om stor publicitet kring arrangemanget.
– Vi var med både i radio och tv och en stor bild på lokaltidningens förstasida!

140513_skara_munk_frimarke

Gösta Karlsson frankerar och stämplar minneskort iklädd en liknande dräkt som skrivaren hade för 850 år sedan. Längst bort sitter gravören Lars Sjööblom och signerar och mellan dem sitter Sjunne Jönsson. Foto: Olga Konovalova

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic