Frimärkets Dag i Vällingby

Frimärkets Dag genomfördes i Vällingby Folkets hus lördagen den 13 november. Vi hade annonserat om evenemanget i Mitti-tidningarna, vår hemsida, vår Facebooksida och via E-post. Ungdomarna i Vällingby Frimärksungdom fick ett uppmuntrande brev och några av dem besökte oss.

Antalet besökare var drygt 30 personer. Nio medlemmar medverkade och flera sålde frimärken från sina samlingar. Många kom med samlingar som de ville ha värderade och vi hade Christer Svensson på Philea som värderingsman.

Vi sålde de nya frimärkena 0ch samtliga häften med trädgårdstomtarnas jul såldes. Troligtvis får vi två nya medlemmar i vuxenföreningen. När det gäller ungdomsgruppen så kommer vi att hålla fortsatta kontakter.

Vällingby Frimärks och Vykortsförening
Vällingby Frimärksungdom

Posta en kommentar