Frederiksborgs slott på nya danska frimärken

Frederiksborgs slott i danska Hillerød är Nordens största renässansslott och kommer nu på frimärke.

Det är Postnord i Danmark som den 2 januari 2017 presenterar två nya frimärken från detta slott och märkena finns även i ett praktfullt miniark. Valören på vardera märke är 25  danska kronor.

Två olika förstadagsbrev kommer och de kostar vardera 67:50.

Posta en kommentar