Från en auktion i Kungsbacka

NHFF hade vårauktion i Kungsbacka Söndagen den 26 april höll Nordhallands Filatelistförening sin årliga vårauktion på frimärken och vykort.

Föreningen förfogar nu över en rutinerad skara filatelister som snabb och smidigt utför sina arbetsuppgifter. Klockan 07.30 var föreningens sekreterare Kent Jiresjö på plats på ABF där auktion sedan genomfördes.

Kent Berglin och Börje Nilsson var ute och satte upp skyltar så att besökarna kunde hitta vägen till auktionen.

Ett annat team gjorde lokalerna i ordning och snart anlände de första av handlarna med sina frimärks- och vykortslådor. Under förmiddagen serverade Britt Marie Bäckstrand och Barbro Flodin kaffe, fina smörgåsar och soppa. Sju handlare fanns på plats plus föreningens egna lilla försäljning som sköttes av Inga Nilsson. Handlarkommers och visning av auktionsobjekten fortsatte fram till kl. 13.00 då auktionen började.

Auktionsutropare Kent Jiresjö hälsade då ett trettiotal intresserade filatelister välkomna till föreningens 18:e frimärksauktion. Auktionssekreterare Hans-Uno Hansson satt beredd vi datorn för att dokumentera köpen. Stig Bäckstrand bevakade förhandsbuden och Axel Töpperwien skötte bildvisningen. Jörgen Knudtzon avlöste emellanåt Kent som auktionsutropare.

Några minuter över kl 13.00 gjordes första utropet: ”Facit 14b* Liggande lejon. Kv 2000:-” Utropspriset var 200 och objektet såldes för 270 kr. Auktionen fortsatte under livlig budgivning från ett trettiotal filatelister i salen. Det fanns förhandsbud på cirka en tredjedel av de inlämnade 742 objekten. Cirka 64 % av dessa fann ny ägare.

Kanske bidrog det fina vårvädret till att tillströmningen av besökande inte var så stor som förväntat. Det kommer en ny chans att utöka samlingarna den 22 november när NHFF:s 19:e auktionen hålls.

Börje Nilsson

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic