Första luftpostsamlingen på Netex

Tidig luftpost är ett populärt område bland samlarna. Nu har det första exponatet i utställningsklassen ”aerofilateli” landat på Netex – Per-Olof Janssons samling kanadensisk luftpost. Det är ett fullstort utställningsexponat, åtta ramar, som visar luftpost från Kanada till världens alla hörn.

Per-Olof visar stora posthistoriska kunskaper i sina beskrivningar av flygrutter och inte minst alla olika posttaxor som gällde för den tidiga luftposten. Tidsperioden är från 1925, då möjligheten till luftpost infördes i Kanada, till 1954, då mer enhetliga posttaxor infördes.

Länk till exponatet: http://netex.se/canada-airmail/

Posta en kommentar