Föredragshållare

Att medverka i en förening och få lära sig mer om frimärken, brev, vykort och mycket annat är berikande.

Förbundet har tidigare haft en lista med föredragshållare och den har vi börjat uppdatera nu.

Vi tar gärna emot fler förbundsmedlemmar på denna lista. Skicka oss ett e-brev till info@sff.nu

Den som önskar kontakt med någon föredragshållare får ta den direkt med respektive nedan.

Tänk på att under rådande pandemi är lämpligheten att resa begränsad för flera.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Claes Fellström, Rolf Korling

Claes Fellström, Czeslaw Slania Samfundet. E-post: Claes.Fellstrom@slu.se

 • Slania, mästergravören, tid ca 50 min

Villkor: Reseersättning.

Uppdaterad 2019-04-17

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

John Fritz

John Fritz från Nässjö
070–422 66 23. E.post: Grafzeppelin17@hotmail.com

 • Vykortens underbara värld – ett föredrag om vykortens tillkomst och utveckling.
 • Zeppelinare.
 • Samt olika samlingsområden från olika genrer och motivområden.

Ingen ersättning, endast utlägg i samband med resan.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Claes Hederstierna

Claes Hederstierna, Anders Anderssons väg 3, 311 45 Falkenberg, 0346–100 42. E-post: armeria@telia.com

 • Corrientes 1856–1880. Det handlar alltså om denna argentinska provins, som gav ut egna märken under angiven tid. Till det har Claes sin samling som han dels monterat i form av enramsutställning (senast Bofilex: 83 p och stor vermeil), dels har han overheadblad som han använder till. Han kan också visa med dator.
 • Gustav II Adolf, 1920, 20 öre blå: Avsikten med detta föredrag är att visa detta tidiga bandfrimärkes varianser som en funktion av att det är nu som Kungliga Postverket själva tar över ansvaret för den svenska frimärksproduktionen. Med färgnyanser, pappersvarianser, eventuella vattenmärken och tryckplåtens olika markeringar etcetera belyses detta. Dessutom vill jag också visa hur detta Sveriges första jubileumsfrimärke använts i olika portokombinationer och liknande samt belysa använda stämpeltyper.
 • Göteborgs stadspost: Med detta exponat visar jag, med powerpoint-bilder, ett klassiskt väl fungerande privat lokalpostföretag under dess verksamhetstid, som var 1888–1889. Detta genom dess frimärken, hur de producerats, alltifrån provtryck till varianser som uppstod över tiden. Dessutom hur de använts, genom brev och olika stämplar.
 • Halmstads lokalpost: Med detta föredrag vill jag visa på detta lokalpostföretags verksamhet genom dess frimärken i de två valörerna och två emissionerna i ostämplat och stämplat skick, dess användning och stämpelstansens förändring över tiden samt visa hur ett av de seriösa företag som verkade under den så kallade tredje perioden av svensk lokalpost sammantaget fungerade.
 • Holte landpost: Med hjälp av bilder, vykort och liknande sätts först Thule-området in i sin kulturhistoriska kontext. Därefter följer en genomgång av dess frimärken 1935–1937, tillkomst, arkutseende, varianter och inte minst dess användning genom äkta bruksbrev.
 • Salmo salar: Med vad som närmast kan betraktas som en open-samling visar jag och berättar om floden Ätrans (i Falkenberg) drottning – laxen. Från tiden för engelsmännens besök i början av 1800-talet till dagens fiske med fluga och räka
 • Thule: Avsikten med detta exponat är att visa, genom den senaste forskningen och rönen, hur dessa märken bör uppställas. Vidare vill jag visa dessa frimärkens framställning och produktion, mer framträdande varianter och varians i perforering. Här visas också de båda stämplarna som använts, dess skillnader och hur efterstämplade märken kan urskiljas.

Uppdaterad 2019–05-24

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bengt Herrman

Bengt Herrman, Norra Liden 17, 411 18  Göteborg. 073–694 36 46. E-post:
bengt.herrman@bahnhof.se

 • Genom Suezkanalen med vykort.
  Visningstid cirka 50 minuter. Bildspel via dator/kanon.
  Villkor: Reseersättning
 • I Emigranternas fotspår
  Visningstid cirka 50 minuter. Bildspel via dator/kanon.
  Om utvandringen till Amerika illustrerat med gamla emigrantvykort.
  Villkor: Reseersättning
 • Italienska Östafrikas uppgång och fall 1935–1941
  Visningstid cirka 50 minuter. Bildspel via dator/kanon,
  Villkor: Reseersättning
 • Mitt London
  Kåseri om mitt London illustrerat med brev och vykort.  Visningstid cirka 40 minuter. Bildspel via dator/kanon.
  Villkor: Reseersättning
 • Mitt Italien
  En resa genom Italien med brev och vykort. Visningstid cirka 45 minuter. Bildspel via dator/kanon.
  Villkor: Reseersättning.
 • Vart är vi på väg?
  Vi tittar på gamla vykort som saknar motivtext. Tillsammans hittar vi ledtrådar och diskuterar oss fram till vad vykortet föreställer.
  Facit finns. Visningstid cirka 30–40 minuter. Bildspel via dator/kanon.
  Villkor: Reseersättning.

Uppdaterad 2019-02-25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eric Knutson

Eric Knutson, medlem i Uppsala, UFF- 076–777 35 55. E-post: 018.460392@telia.com

 • Missionsflyg Ansgar http://netex.se/ansgar/
  Eric Knutson berättar den fascinerande historien om Missionsflyg Ansgar och den passagerar- och postflygverksamhet som de kristna samfunden i Norden bedrev under åren 1945–50.
  Som barn var Eric själv med på en av flygningarna, och han vill gärna ha kontakt med andra som har erfarenhet av Missionsflyg Ansgar.
  Eric håller föredrag med bildvisning av frimärksobjekt och mycket mer från sin samling.
  Arvode 500 kr per tillfälle samt reseersättning. Vid längre resor tillkommer kostnader för övernattning.
 • Greta Garbo – ”Kärlekens kemi” http://netex.se/garbo/
  Eric Knutson berättar den fascinerande historien om ikonen
  Greta Garbo  och hennes filmer, Hollywoods största stjärna – ”Kärlekens kemi” som Eric Knutson kallar sitt föredrag. Greta Garbos mytomspunna filmkarriär illustrerad av en samling förstadagsbrev från 100-årsminnet av hennes födelse, 2005 och mycket mer. Legenden Greta Garbo lever än idag.
  Eric håller föredrag med bildvisning av frimärksobjekt och mycket mer från sin samling.
  Arvode 500 kr per tillfälle samt reseersättning. Vid längre resor tillkommer kostnader för övernattning.
 • 10-kronan, Guldtian, ”The Golden Tenner”. Det handlar om mynt!
  Alla har då och då fått den vanliga tio-kronan, guldfärgad i handen som växelmynt.
  Det som är fascinerande med dessa tio-kronor är att Eric Knutson vid närmare kontroll hittat mer är 20 olika varianter. Ju mer man tittar efter, så upptäckte Eric fler varianter. Av dessa olika varianter illustreras vid föredragningen ur den samling som Eric har.
  Eric håller föredrag med bildvisning av myntobjekt och visar upp exempel från sin samling.
  Arvode 500 kr per tillfälle samt reseersättning. Vid längre resor tillkommer kostnader för övernattning.
 • Mynt som av olika skäl gjorts om och numer inte är betalningsmedel.
  Det handlar om mynt!
  Alla har då och då hållit i de vanliga mynten i handen som betalmedel vid köp av varor.
  Men det som är fascinerande är att Eric Knutson hittat och samlat massor med olika varianter som någon gjort om för andra ändamål. Ju mer man letar, så upptäckte Eric fler samlarobjekt. Av dessa olika objekt illustreras vid föredragningen ur den samling som Eric har.
  Eric håller föredrag med bildvisning av myntobjekt och visar upp exempel på supskålar, smycken, skedar, leksaker mm från sin samling.
  Arvode 500 kr per tillfälle samt reseersättning. Vid längre resor tillkommer kostnader för övernattning.
 • Säkrare pensionärer ”Gör hemmet tryggare”
  Eric Knutson berättar med ljusbilder hur man skapar bättre trygghet i hemmet, och du bör tänka när du är på platser som du befinner dig på just nu. Eric använder sig av bilder och text från Civilförsvarsförbundet. Det är otroligt vad mycket man kan göra själv för att skapa denna trygghet. Eric ger tips och råd inom olika områden som alla inte är medvetna om.
  Arvode 0 kr per tillfälle men reseersättning. Vid längre resor tillkommer kostnader för övernattning.

Uppdaterad 2019-02-25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Staffan Lagergren

Staffan Lagergren, Vallentuna. 070–667 75 02. E-post: slagergren142@gmail.com

 • Dra åt Hälsingland! Kåseri kring hälsingar och Hälsingland på frimärken. Längd ca 40 min
 • Gilla broar! Kåseri kring broar och brobyggnad på frimärken, vykort mm. Längd ca 45 min
 • Broar i krig och fred. Broar på frimärken som också förekommit i krig eller figurerat i samband med fredsslut. Längd ca 40 minuter.

Ersättning: resekostnader

Uppdaterad 2019-02-25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Göte Möller

Göte Möller, Växjö. 0470–44852

 • Jenny Nyström – inte bara tomtens mamma!
 • Jenny Nyströms mycket  varierande produktion skildrat med  ljusbilder av ett vykortsexponat.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Giselher Naglitsch

Giselher Naglitsch, Neptunusbacken 1, 195 55 Märsta . 08–591 155 14. E-post: giselher.naglitsch@comhem.se

 • Till och från samt genom Sigtuna kommun, Uppland och “Norra Posterna”. Vad den senare delen omfattar kan man studera i Aktuellt om Posthistoria nummer 11, SSPD 2012.
  Föreläser och visar bildspel om hembygdssamlande:
 • Lokal posthistoria utan tidsbegränsning. Spänner över allt från allmänna postens införande till nutid.
 • Postvägar, befordringssätt, inrättande och slutet på olika postanstalter.
  Allt illustrerat med kartor över postvägar, stämplar och försändelser.
  Temat kan anpassas efter målgrupp.

Uppdaterad 2019-02-25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kjell Nilson

Kjell Nilson Teknologgatan 5, 411 32 Göteborg. E-post: kjell.nilson@axxess2.se

 • Tre Kronor på försändelser
 • Svensk Posthistoria 1920–1970
 • Posten och Kriget 1939–1948

Presentationer från dator

Ersättning: Reseersättning

Uppdaterad 2019-02-25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sven-Göran Larsson

Sven-Göran Larsson, Svalöv 070–365 60 70. E-post: sg.larsson5@gmail.com

 • En svindlande historia, allt om Bolivias frimärken 1894–97 + EF 1899
 • Lunds posthistoria med underlydande postanstalter  samt posttransporter där emellan, såsom kärrpost,  gångpost, lantbrevbäring samt järnvägspost
 • Egyptens frimärken 1879–1924
 • Vykort: En resa av smålänningen Karl Holmér, till Lundautställningen 1907 

Uppdaterad 2019-02-25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Åke Ohlsson

Åke Ohlsson Fjärestadsvägen 30, 260 30 Vallåkra. 042–990 98. E-post: ake.ohlsson@telia.com

 • Öar i världshaven med egen frimärksutgivning: Norfolk Island, Pitcairn Island, Coccos Island, Christmas Island och slutligen en landstgning i Bahawalpur, en småstat i nuvarande Pakistan. En filatelistisk resa med hjälp av frimärken och korta berättelser om geografiska företeelser.

Ersättning: Kostnadsersättning

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sten-Anders Smeds

Sten-Anders Smeds, ordförande i Motivsamlarna, Slåttervägen 23A, 756 46  Uppsala, 070–438 64 32. E-post  sten.a.smeds@gmail.com

Powerpointpresentationer, cirka 30–45 minuter:

 • Filatelistiskt motivmaterial för hembygdsamlare.
  Lokalt, inhemskt och utländskt filatelistiskt material som frimärken, stämplar, helsaker, postala etiketter med mera för en hembygds-motiv-temasamling om Uppsala. Inga vykort. En numera äldre version av exponat http://netex.se/uppsala-ar-bast/
 • Fältslag och sjöslag med svenska krigare, svenska armén och svenska flottan. Från slaget vid Fyrisvall cirka 870 till folkslaktningen vid Leipzig 1813.
  Även din hemsocken bidrog med indelta soldater eller båtsmän till kungarnas krigande ute i Europa med strider som i många fall hyllats med utländska och i några fall svenska frimärken, minnespoststämplar och helsaker. Föredraget är baserat på de uppländska indelta regementenas, Upplands regemente och Livregementet till häst, öden och äventyr, men kan i viss mån skräddarsys för andra landskapsregementen, som också var ute tillsammans med upplänningarna.
 • Finlands färger och flaggor.
  Populärhistorisk framställning om Finlands flaggas brokiga historia, med ett visst inslag av frimärken, vykort och brevmärken. Inkl. en förklaring varför landsnamnet Finland inte nämns i J.L. Runebergs svenskspråkiga nationalsång ”Vårt land” men landsnamnet ”Suomi” nämns med eftertryck i första raden av Julius Krohns översättning/tolkning av Runebergs dikt till finska, nationalsången ”Maamme”.

Ersättning: Reseersättning.

Uppdaterad 2019–03–21

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Per-Johan Weidolf

Per-Johan Weidolf, Växjö. E-post: supersamlaren@yahoo.se

 • En resa på ett smalspår för 80 år sedan. En prosaisk, historisk, filatelistisk och deltiologisk resa genom tiden och rummet illustrerad med ljusbilder.
 • Filumeni och filateli – om en av världens viktigaste uppfinningar och en sagolik historia om ett imperium.
 • Från “Brefkort med vyer” till samlarfluga. Vykortets historia.
 • Min frimärkshistoria från 7 till 70 år. Hur man började och hur det blev.

Uppdaterad 2019-02-28

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fredrik Ydell

Fredrik Ydell Kalkstensvägen 11a, 21632 Limhamn. E-post: fredrik.ydell@gfk.com

 • Svensk raketpost 1961–1975
 • Zeppelinpost med svenska anknytning 1930
 • Svensk Luftpost 1809–1930 (utvecklingen av svenska luftpost)
 • Dansk Luftpost 1809–1925 (utvecklingen av dansk luftpost)
 • Brev från svenska regenter 1550–1800 (allmän historia angående Sverige regenter, utifrån regenternas brev).

Ersättning: Reseersättning

Uppdaterad 2019-02-25