Reglementen

A. Allmänna reglementen för anordnande av utställningar

1 (A1) < FIP > FIP:s allmänna utställningsreglemente (GREX) (180821)

2 (A2) < Norden > Gemensamt reglemente för utställningar i Norden (NORDIA) (180821)

3 (A3) < SFF > Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av Sveriges Filatelist-Förbund eller Sveriges Frimärksungdom (180821)

B. Allmänna reglementen, övriga

4 (B1) < FIP > FIP:s allmänna reglemente för bedömning av exponat vid FIP-utställningar (GREV) (180821)

5 (B2) < SFF > Sveriges Filatelist-Förbunds juryreglemente (180821)

Bilaga: Regler och arbetsgång vid utnämning av juryordförande och övriga jurymedlemmar samt anvisningar om ansvar och uppgifter för juryns ordförande

5 (B2.2) Juryreglemente bilaga 1 (180821)

5 (B2.3) Juryreglemente tillägg (180821)

6 (B3) < SFF/SFU > Instruktion  för Utställningskollegiet (160101)

7 (B4) < SFF > Sveriges Filatelist-Förbunds arbetsordning för utlandskommissarier (180821)

8 (B5) < SFF > Reglemente för Expertrådet

C. Internationella specialreglementen och riktlinjer för bedömningsklasser

9 (C1) < FIP > Traditionell filateli

10 (C2) < FIP > Posthistoria

11 (C3) < FIP > Helsaker

12 (C4) < FIP > Aerofilateli

13 (C5) < FIP > Motivfilateli

14 (C6) < FIP > Stämpelmärken

15 (C7) < FIP > Maximafilateli

16 (C8) < FIP > Astrofilateli

17 (C9) < FIP > Litteratur

18 (C10) < FIP > Ungdomsfilateli

19  (C11) < FIP >  Open-filateli (2015)

20 (C12) < FIP > Enramsexponat

21 (C13) <FEPA> Open (180821)

22 (C14) < FEPA > Vykort (180821)

D. Svenska specialreglementen och riktlinjer för bedömningsklasser

23  (D1) <SFF> Enramsexponat samt exponat för 2 och 3 ramar

E. Bedömningsprotokoll för användning vid frimärksutställningar i Sverige

24 (E1) < SFF > Tr /Ph /Hel /St /Luft /Hemb

25 (E2) < SFF > Motiv

26 (E 3) < SFF > Litteratur

27 (E4) < SFF > Ungdom Tr /Ph /Hel /St /Luft /Hemb

28 (E5) < SFF > Ungdom Motiv

29 (E6) < SFF > Ungdom Open

30 (E7) < SFF > Ungdom Miniexponat

31 a (E8) < FEPA > Open (2014)

31 b (E8) < FIP> Open-filateli  (2015)

32 (E10) < SFF > Vykort

33 (E11) < SFF >  Ungdom Vykort

F. Specifika specialreglementen för vandringspriser och övriga priser

34 (F1) < Philea > Vandringspriset Philea Award

35 (F2) < Svenska Motivsamlare > SMS Stora Pris (ej vandringspris)

36 (F3) < NOVA Frimärken > Vandringspriset Vykortsstjärnan

37 (F4) < Sveriges Frimärksungdom > Årets Rookie (ej vandringspris)

38 (F5) < PostNord> Vandringspriset PostNord Open Trophy (180821)

Överenskommelse om Silverpostiljonen