Utställningskollegiet och utställningskommittén

Utställningskollegiet (UK) är ett forum för samarbete mellan Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Frimärksungdom. Utställningskollegiet ska för de båda organisationerna handha alla frågor som berör följande verksamhetsområden:

–  Reglementen för utställningsverksamheten (se egen länk på startsidan).

–  Utställningar i Sverige och i utlandet

–  Kommissarier för utställningar i utlandet

–  Jurymän för utställningar i Sverige och i utlandet

– Vidmakthållande samt utveckling genom utbildning av kompetenser och förmågor inom ovanstående områden.

Utställningskollegiet består av samtliga godkända jurymän på regional, nationell, nordisk och internationell nivå, alla godkända kommissarier för nordisk och internationell nivå samt av Sveriges Filatelist-Förbund auktoriserade experter.  I nuläget har Utställningskollegiet 25 medlemmar, varav fem är seniorkonsulter och två experter. För verksamheten finns en instruktion fastställd av SFF:s förbundsstyrelse.

Utställningskommittén utgör Utställningskollegiets styrelse och består av tre av kollegiet valda medlemmar samt representanter för Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Frimärksungdom.

Ordföranden och av Utställningskollegiet valda medlemmar väljs på två år.

Utställningskommittén

Ordförande
Peter Nordin
Stenbockgatan 25
661 33 SÄFFLE
Tel. 076–042 56 87
E-post: peter_rek@hotmail.com

Ledamot
Bengt Bengtsson
Snidaregatan 8
432 43 VARBERG
Tel. 070–585 07 49
E-post: bengt@bengtsson.org

Ledamot
Erik Hamberg
Walleriusvägen 9
752 36 UPPSALA
Tel. 070–530 62 25
E-post: erikhamberg@telia.com

SFF-representant
Rickard Azelius
Otto Lindblads Väg 13
224 65 LUND
E-post: rickard.azelius@vinge.se

SFU-representant i UK
Bertil Eriksson
Lövskogsvägen 9, 2 tr
135 37 TYRESÖ
Tel. 070-588 10 14
E-post: k.bertil.eriksson@telia.com