Styrelsen informerar

Styrelsen skickar digitala nyhetsbrev samt inför en kort redogörelse i tidningen Filatelisten. Här kan du se de senaste Nyhetsbreven.