Styrelse

Förbundet har en styrelse och den valdes av kongressen i april 2020
Om man vill kontakta någon klickar man på namnet

Ungdomsförbundet SFU har även närvarorätt vid styrelsemöten

Valberedning (tre ordinarie och en suppleant)
Revisorer

Hedersordförande