Styrelse

Förbundet har en styrelse och den valdes av kongressen i april 2020
Om man vill kontakta någon klickar man på namnet

Ungdomsförbundet SFU har även närvarorätt vid styrelsemöten

Valberedning (tre ordinarie och en suppleant)
Revisorer

Hedersordförande

Drivs av Wordpress, av Cynatic