Kongress

Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud.Kongressen 2014 hölls i Jönköping 11–13 april.
Här finns information om kongressen 2012.

Här finns information om kongressen 2014

Här finns information om kongressen 2016

• Här finns information om kongressen 2018

Här finns information om kongressen 2020