Förbundet bildar arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen har haft telefonmöte och bland frågor som diskuterades var att bilda arbetsgrupper kring marknadsföring, ekonomi, hemsida med mera. Tanken är att ett antal medlemmar ska ingå i arbetsgrupperna och intresserade ombeds att kontakta kansliet på info@sff.nu.

Exakt hur arbetet ska organiseras är inte klart men de flesta ur styrelsen har valts att ingå i någon av arbetsgrupperna. Valberedningen har tidigare tillfrågat medlemmar om intresse att ingå i arbetet och fått många positiva svar. Det behövs dock ännu fler som hjälper till för att föra förbundet framåt.

Pengar behövs alltid…

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic