Förändrade omvärldspriser höjer portot – Sverige billigast i Norden

Vid årsskiftet ökar portopriset för brev upp till 50 gram, från 13 kr till 15 kr. Höjningen är en konsekvens av den globala prisökningen och inflationen. Portohöjningen sker i hela Norden och träder i kraft den 1 januari.

Från 2023 höjs det svenska portot för brev upp 50 gram från 13 till 15 kr.

– Årets prissättning av porto är främst en effekt av de ökade kostnaderna i omvärlden och att vi behöver säkerställa att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra kunder en robust och smidig postservice – vilket behövs i Sverige som har en förhållandevis utmanande postreglering och geografi för leveranser, säger Stina Olofsdotter, chef för PostNord frimärken. 

Sverige har fortsatt lägst portopriser i Norden, vilket framgår i tabellen nedan. Värt att nämna är dock att Danmark och Island inte än offentliggjort priserna för porto år 2023. 

Land Porto för 50 g brev 
 Sverige  15 kr
 Danmark  *18 kr 
 Norge  27 kr
 Finland  23 kr 
 Island  *17 kr

*Oförändrade priser från 2022.

Länk til PostNord: https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor/prislistor-direktbetalande

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Paul Bischoff skriver:

    En inte oviktig detalj är skillnaden i servicenivå mellan de olika länderna. I exemplet ovan anges priset på ett vanligt brev i Danmark. I Danmark är servicenivån för ett vanligt brev att det levereras inom fem arbetsdagar, det vill säga praktiskt taget en gång i veckan, där man i Sverige kan räkna med att få ett vanligt brev efter två arbetsdagar. Om ett vanligt brev lämnas in i en brevlåda i Danmark är det inte säkert att brevlådan töms samma dag, så två till tre arbetsdagar kan enkelt läggas till leveranstiden.