Finsk raritet säljs på jubileumsauktion

Ett av Finlands mest kända brev utbjuds nästa år på Postiljonens jubileums auktion och utropspriset är 70.000 euro.

Som en del av Tsarryssland var Finland bland de första länderna efter England att införa ett system för enhetsporto på brevförsändelser. Priset för att skicka ett brev bestämdes till 10 kopek per lod och lösningen blev en förtryckt helsak kallad frankokuvert i valörerna 10 och 20 kopek. Frankokuverten trycktes i små upplagor men i nio olika varianter varav de två första med stående ovaltyp år 1845. År 1850 kom nya kuvert tryckta med liggande ovaltyp och det är ett sådant som nu ska säljas.

Brevet är tryckt med en svart 20 kopek, med samma bild som senare användes för Finlands första frimärksutgåva, och är vackert stämplat med fyrkantsstämpel ”Helsingfors 1853” på både fram och baksida. Brevet är ett av de mest berömda objekten inom finsk filateli och endast två exemplar är kända. Det ena finns att beskåda på det finska Postmuseet, det andra och enda i privat ägo befinner sig just nu i ett kassaskåp i Malmö.

Frankobrevet har suttit som kronjuvelen i Christian Sundmans finska helsakssamling som blev belönad två gånger internationellt med Stort Guld. Det har även ingått i flera andra berömda samlingar av bland andra Axel Trap-Holm, Anthon Fabergé, Mattsson och Indrenius.

Brevet kommer att säljas på Postiljonens Jubileumsauktion nummer 200 den 28 april 2012. Auktionen avhålles i samband med ”Malmö 2nd International Philatelic Summit” och väntas väcka internationell uppmärksamhet.

Utropspriset på brevet kommer att bli 70.000 euro.

På samma auktion erbjuds också ett exemplar av det första frankokuvertet, som utkom redan 1845 med ett rött frankotecken i 20 kopek valören. Även detta stammar från Sundmans guldsamling och är mycket sällsynt.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic