Finland kanske ändrar i postlagen

Kommunikationsministeriet i Finland vill samla in synpunkter på en möjlig ändring i postlagen som bland annat innebär att post i framtiden delas ut tre dagar i veckan i stället för fem dagar, som nu. Ministeriet har sänt en promemoria om frågan på remiss uppger svenska.yle.fi.
Det är meningen att öppna en diskussion där man vill utreda de olika aktörernas och kundernas synpunkter, uppger tidningen.

Dessutom vill man diskutera möjligheten att bibehålla utdelningen fem dagar i veckan, dels att minska antalet utdelningsdagar till tre. I promemorian ingår också ett förslag att lindra kraven på hur snabbt ett brev ska komma fram.

Man vill också väcka diskussion om hur postkonkurrensen kunde främjas.

I promemorian är det inte fråga om några riktlinjer från regeringen utan förslagen ingår som en del i att förbereda en lagreform.

– Att skriva om postlagen påverkar väsentligt samhällsfunktionerna och därför vill vi att det förs en öppen och bred diskussion, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Att förnya postlagen sker i två repriser. I det första skedet frångick man att statsrådet beviljar tillstånd för postväsende. Det andra skedet vidtar efter remissronden – det vill säga att förbereda regeringens förslag till hur postlagen kunde skrivas om.

Det är meningen att lagförslaget ska lämnas till riksdagen under innevarande år.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic