Finland har korat vackraste frimärket 2020

Finländarna röstade fram Netta Tiitinens frimärke Liten drömmare som årets vackraste frimärke 2020. Frimärket utgår från en målning som ursprungligen gjordes som ett beställningsarbete.

På målningen sträcker en flicka som älskar glitter och glimmer handen uppåt. Frimärket reflekterar ett barns mod, iver, nyfikenhet och naturlighet.

I fjolårets frimärken uppskattades bildkonst. Näst flest röster gav finländarna till Janne Laines Duett. På frimärket ser man två fåglar i toppen på ett träd med en ljus himmel och rödaktiga moln i bakgrunden.

Frimärket utgår från Laines konstgrafik med naturtema. Janne Laine belönades år 2020 med Postis konstpris.

Tredje flest röster fick Paula Salvianders frimärke, vars bildtema är Finlands nationalblomma liljekonvalj. Frimärket gavs ut som en del av rullfrimärket Vildblommor, med vilket Posti firade FN:s internationella växtskyddsår 2020.

Som fjärde vackraste märke röstade finländarna fram Stiina Hovis frimärke, som föreställer en ekorre. Frimärket gavs ut i de nordiska postkontorens gemensamma Norden-serie, vars tema förra året var däggdjur.

Janne Laines konstgrafik syns även i frimärket som röstats fram som det femte vackraste, Aftonrodnad, där torrakor glimtar fram mellan kraftiga granar i aftonrodnaden.

• Närmare 10 000 röster gavs med postkort
Man kunde rösta på Finlands vackraste frimärke på Postis webbplats och med ett postkort. I omröstningen gavs sammanlagt 29 410 röster, varav närmare 10 000 gavs med postkort.

– Postkortsrösterna var nästan tre gånger fler än föregående år. Detta går i linje med att 18 miljoner julkort skickades förra julen, det vill säga betydligt fler än föregående jul. Ett traditionellt postkort tycks ännu fungera väl som förmedlare av olika slags meddelanden och känslor. Även intresset för som spridit sig globalt bevisar postkortets livskraft, säger Tommi Kantola som är Postis chef för formgivning.

Posta en kommentar