FEPA-kongressen valde ny ledning

Den gångna helgen 4-5 oktober genomförde FEPA (den Europeiska filateliorganisationen) sin 29:e kongress i Madrid. Kongressen genomförs varje år, men bara vid var fjärde kongress är det val till styrelsen. Sverige är ett av FEPA:s 43 medlemsländer och av dessa var 38 representerade med egen delegat (21) eller med fullmakt till någon av de närvarande delegaterna (17). Som svensk delegat hade jag den isländska fullmakten.

På begäran från flera medlemsländer avsattes mycket tid för att diskutera de gemensamma utmaningarna som står för dörren inom organiserad filateli. En särskild arbetsgrupp som under ett års tid har arbetat med frågan “how to change direction” – [hur ändra inriktning] redovisade bland annat de slutsatser som kommit in från en enkätundersökning som har gjorts bland FEPA:s medlemsländer.

Under fredagens session av kongressen diskuterades de ändringar av FEPA:s statuter (stadgar) och FEPA:s generella utställningsreglemente (FREGREX) som styrelsen la fram redan vid förra årets kongress i Paris – då vann förslaget inte gillande av alla länder. Nu hade styrelsens lagt stor vikt vid att förbereda genomgången och diskussionen, vilket också renderade i ett enhälligt samförstånd kring ändringarna. Under fredagen gjordes också en särskild genomgång av de nya riktlinjerna för “Open Philately”: – Birthe King höll ett föredrag om bakgrund och slutsatser kring arbetet med de nya riktlinjerna.

Själva kongressen genomfördes idag och här kommer en summering:

1. Styrelsens rapportering godkändes enhälligt och de få frågor som restes handlade uteslutande om hur vi ska kunna hantera de utmaningar som finns avseende främst de höga kostnader som idag uppstår för att ställa ut: Ramavgifter, transportavgifter, försäkringar, deltagande … En enhällig kongress är överens om att vi måste hitta förutsättningar för att dessa kostnader inte får öka mer.

2. FEPA-kongressen godkände (29/36) förslagen till nya statuter samt FREGREX: Svenska översättningar kommer att finnas tillgängliga när vi hunnit effektuera  detta.

3. Valen till styrelsen genomfördes och FEPA:s nya styrelse 2013-2017 är:

President            José Ramón Moreno (Spanien) 38/38 röster
Vice President        Giancarlo Morolli (Italien) 38/38 röster
Kassör            Alfred Kunz (Österrike) 38/38 röster
Sekreterare        Bojan Bracic (Slovenien) 38/38 röster
Ledamot            Birthe King (Storbritannien) 27/38 röster
Ledamot            Nicos Rangos (Cypern) 15/38 röster

(Övriga kandidater till ledamot): Ari Muhonen (Finland) 14 röster,  Denes Czirok (Ungern) 9 röster, Vit Vanicek (Tjeckien) 7 röster)

Kommentar: Jorgen Jorgensen (Danmark), som suttit i styrelsen för FEPA i 12 år varav de senaste 4 åren som President, hade tackat nej till förlängning av sitt mandat och  lämnade välförtjänt FEPA-styrelsen och valdes rättmätigt till “Honorary President” för FEPA.

4. Kommande aktiviteter

  •        18–20 oktober 2013 FEPA juryseminarium (TR, PH, TH) i Budapest
  •         5–7 december Monacophil 2013 i Monte Carlo
  •         25–27 april 2014 Malmö 3rd International Philatelic Summit
  •         14–22 juni 2014 Salon du Timbre i Paris (PH, TH, AE and OPEN)
  •         29–31 augusti BALTEX 2014 och Seven Nations Challenge i Malmö
  •         7–9 maj 2015 European Championship for Thematic Philately i Essen
  •         13–16 maj 2015 LONDON 2015 – EUROPHILEX

5. Nästa FEPA-kongress genomförs den 12–13 september 2014 i Lugano, Schweiz.

Tack för förtroendet att vara svensk delegat!

Jonas Hällström

Sveriges Filatelist-Förbund
Ordförande i utställningskollegiet

131009_fepa_jonas_Hallstrom

Jonas Hällström i mitten tillsammans med två andra delegater.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic