Falu Filatelist- och Vykortsförening

Stämpeln finns fortfarande tillgänglig om någon vill ha något stämplat.

Följande är inställt på grund av coronapandemin

Falu Filatelist- och Vykortsförening har beslutat att ställa in mötena under kvartal 1 2021.

Falu Filatelist- och Vykortsförening fyller 100 år den 6 november.

Se lite historik på denna länk (pdf)

Detta firar vi på följande sätt.:

En medlemsträff den 9 november med inbjudna från våra grannklubbar, där vi bjuder på lite ätbart, en större auktion, lotteri med mera.

Frimärkets dag den 14 november som vi gör extra reklam för och visar upp oss för allmänheten. Bland annat några exponat, värdering av samlingar, försäljning av frimärken och stämpling.

På dessa arrangemang kommer vi att erbjuda stämpling med vår jubileumsstämpel.

Se stämpeln ovan

Denna jubileumsstämpel kommer att finnas tillgänglig fram till och med  20 november 2020.

Om du vill ha objekt stämplade med denna stämpel kan du skicka objekt till mig, Agne Nyberg, Vällanstigen 32, 791 61 Falun.
Vänligen specificera hur du vill ha objekten stämplade, centrerade, hörn, kvarts eller hängande.
Bifoga även kuvert att returnera objekten i eller om dom skall postas, med klisterlapp ”filatelistiskt stämplat”

Höstens möten 2020

  • 9/11 OBS! Lokal:Kristinegården, Jesper Svedbergs sal, Kristinegatan 11, Falun
  • 14/12 OBS UTGÅR

Vi träffas i Nybrokyrkan klockan 19.00
SMU-ingången från Nybrogatan.

Kontakt: Lars-Erik Måg lars-erik.maag@telia.com 070–287 78 04

Information om våra möten

Vi har alltid en auktion  med cirka 100 objekt på varje möte, i november har vi cirka 200 objekt (storauktion).

Det går bara att bjuda på objekten på plats på mötet och med kontant betalning.

Auktionslistan kan erhållas på e-post, kontakta agne.nyberg@telia.com.

Även icke medlemmar är hjärtligt välkomna att delta på våra möten och bjuda på auktionerna.

Gratislotteri är också en del av varje möte, liksom kaffe och bullar.

Styrelsen

  • Ordförande: Lars-Erik Måg
  • Vice ordförande:  Lennart Karlström
  • Sekreterare: Agne Nyberg
  • Kassör: Anders Berger
  • Ledamot: Ulf Jansson
Drivs av Wordpress, av Cynatic