Fallande brevvolymer höjer portot

Den första januari 2022 höjs portot för ett brev upp till 50 gram med en krona, från 12 till 13 kronor. Samtidigt sänks priset för de allra tyngsta breven. Höjningen görs för att kompensera för det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna fortsätter att minska till följd av digitaliseringen i samhället.

– Samtidigt som vanliga brev som innehåller dokument minskar blir det allt vanligare att man använder frimärkta försändelser för att skicka gåvor eller e-handlade försändelser, saker som ofta väger lite mer än bara papper. Genom att förändra prissättningen något kan vi göra det enklare för dem som skickar lite tyngre saker, säger Mathias Krümmel, vd för PostNord Sverige.

När allt färre brev skickas blir varje brev dyrare att hantera eftersom en stor andel av kostnaderna är fasta. Portointäkterna ska finansiera hela den finmaskiga infrastrukturen från Ystad till Haparanda, med fordon, lokaler, sorteringsmaskiner, löner et cetera.  PostNord räknar med att brevvolymerna kommer att fortsätta att minska. Under 2020 minskade brevvolymerna med 12 procent jämfört med samma period året innan.

– Fortsatt måttfulla portohöjningar bidrar till en robustare postservice, vilket behövs med tanke på att både den svenska geografin och postregleringen är bland de tuffaste i Norden. Förra hösten tillsatte regeringen en utredning som ska se över hur den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna finansieras på sikt. Vi ser fram emot redovisningen av det uppdraget, som ska komma senast 31 januari 2023, säger Mathias Krümmel. 

Även efter portohöjningen har Sverige det lägsta portot i Norden, vilket framgår av tabellen nedan:

Land        Porto för 50 g brev
Sverige    13 kr
Danmark  12 DKR (16 kr)
Norge       25 NOK (25 kr)
Finland     1,85 EUR (18 kr)*
Island        224 ISK (15 kr)*

Källa: respektive operatörs webbsida.
* 2021 års priser

Posta en kommentar

3 kommentarer
 1. Lars Schill skriver:

  Det finns en sak som glöms bort när PostNord skyller portohöjningarna på minskad brevvolym; nämligen den ökande konkurrensen. Under en månad räknade jag de adresserade försändelser som hamnade i vår brevlåda och kom fram till att lika många delades ut av PostNord som av BringCitymail och dessutom ytterligare några av tidningsbärarna. Min iakttagelse är också att BringCitymail tagit de lönsammaste bitarna eftersom de endast hanterar försändelser som lämnas in i stora volymer, väl sorterade, och således är lätta att hantera. Det är talande att flera statliga myndigheter inte anlitar ägaren statens postföretag utan konkurrenten. Ytterligare en konstighet är att BringCitymails brevbärare accepterar att ta sig runt på traditionellt brevbärarvis medan PostNord skaffar små fordon som inte tar sig fram till alla brevlådor utan kräver stora anpassningar. Jag upplever att andan från det gamla Postverket lever kvar eftersom kunderna ska anpassa sig till leverantören och inte som hos lönsamma företag ha kunden i centrum

 2. Paul Bischoff skriver:

  Glöm inte att BringCitymail endast är verksamt med utdelning av brev i de tre största svenska städerna och Mälardalen. Deras fasta omkostnader är mycket mindre än PostNord. PostNord är bra för oss som bor på landet (kanske inte i de glesaste delarna), eftersom jag kan ställa klockan efter när brevbäraren besöker vår brevlåda. PostNords kundtjänst har dock försämrats mycket de senaste åren eftersom det bara är möjligt att “chatta” med dem online eller vänta i kö extremt länge i telefon. Och då kan de inte hjälpa med så mycket ändå.

  • Lars Schill skriver:

   Jag tackar Paul för en bra kommentar. Det grundläggande problemet är att en grundläggande infrastruktur för distribution av post som har fungerat under århundranden inte längre är en helt samhällelig uppgift. Att vårt samhälle har ett bra system för hantering av såväl privatpost som post från myndigheter och företag borde vara en självklarhet men så är det inte idag. Och som Paul så riktigt påpekar så har konkurrensen lett till att den är som störst där det är som enklast att tjäna pengar. I glesbygder har inte Postnord någon konkurrent eftersom volymerna är så små att det inte för någon kan vara lönsamt att upprätthålla en acceptabel posthantering.