Protokoll

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 8, 2014-04-08

Närvarande: Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Kjell Krus, Jan-Åke Lindberg, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Ulf Wredenmark,, Walter Münger (12 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Uppföljning av förra mötets protokoll.
Bergslagsträffen 26 april i Lindesberg. Flera tänker åka dit, för samåkning ring Hans Lindfors, Roland Knutsson eller Jan-ke Lindberg.
Föreningsmässa i Fagerstahallen: Beslutades att inte deltaga.
Planerad auktion 27 september: Planeringen fortsätter, prel. program visas på Bergslagsträffen i Lindesberg. Alla uppmanas att plocka fram material.

§ 4 Post till föreningen.
SFF: Information om förbundskongressen 12-13 april i Huskvarna.
Tre Kronor: Auktion 12 april i Karlstad.
Eksjö Filatelistklubb: Auktion 27 april.
Arboga Frimärksklubb: Protokoll från Mälardalsträffen.

§ 5 Rapporter.
2 poster frimärken har sålts på Tradera.

§ 6 Övriga frågor.

§ 7 Närvarolotteri
Nr  4:  Postfriskt häfte Stockholmia 74 I.
Nr  8:  Vinsten skänks till klubben.
Nr  1:  Postfriskt häfte Svampar 1976.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter kaffepausen avhölls en större auktion med inköpt material från sterbhus.

Fagersta 2014-04-08
Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)
Justeras:
Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 7, 2014-03-14

Närvarande: Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Ulf Borsch, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Kjell Krus, Jan-Åke Lindberg, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Ulf Wredenmark, Walter Münger (12 st).

§ 1 Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Uppföljning av föregående mötets protokoll.
Mälardalsträffen 22/3 i Arboga och Samlarmässan 5/4 i Enköping. Samåkning vid ev deltagande, tag kontakt med Roland Knutsson eller Jan-Åke Lindberg.

§ 4 Post till föreningen.
Engers frimärker, auktion 22 mars, Oslo.
Frimärksauktioner i Åhus, vårauktion 6 april.
Lindesbergs Frimärksklubb: Inbjudan till Bergslagsträffen 26 april. Uppföljning om deltagande vid nästa möte.
Föreningsmässa i Fagerstahallen 28 April. Uppföljning om ev deltagande vid nästa möte.
Göta Frimärken Göteborg: Info om sammanslagningen med Frimärksauktioner i Göteborg. Första gemensamma auktion den 3 maj.

§ 5 Rapporter.
Vårt februarimöte (möte nr 6, 11/2) hölls i Smedjebacken med anledning av Ludvika Frimärksklubbs 70-årsmöte.Det var en trevlig kväll, 11 deltagare från Fagersta, protokoll fördes inte.
Vårt sista möte för säsongen, 8 april blir på Stainless kontor, insläpp kl 18.45 vid östra porten. Det blir även en auktion.
Det blir troligen även en auktion den 27 september i Sveasalongen, Beslut vid nästa möte.

§ 6 Övriga frågor.
Som ny medlem invaldes Ulf Borsch, Torshälla, medlemsnummer 13.

§ 7 Närvarolotteri
Nr  16:  Stämplade märken Facit nr 1442, 1808, sats världsarv 2003.
Nr  13:  Postfriskt häfte Stockholmia 74 I.
Nr  12:  Postfriskt häfte Lokaltrafik 1977.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen pågick en auktion av klubbens material.

Fagersta 2014-03-11
Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)
Justeras: Hans Lindfors (ordförande)

OBS Protokoll nr 6 existerar inte

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 5, 2014-01-14

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Roland Knutsson, Kjell Krus, Jan-Åke Lindberg, Roland Pettersson, Ulf Wredenmark, Walter Münger (8 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Vårt februarimöte den 11. förläggs till Folkets Hus i Smedjebacken, kl 18.00. Ludvika Filatelistförening firar där sitt 70-årsjubileum. Program: Liten auktion, lotteri, klubben bjuder på förtäring. Medtag gärna eget materiel för ev bytesverksamhet. Kontakta Hans Lindfors, tel 0223-492 10 för samåkning. Injudan sänts till ej närvarande medlemmar.

§ 4
Post till föreningen.
Fagersta Kommun: Förhandsinfo om föreningsträff, föreningsmässa mm.
Floby Filatelistförening: Samlarmässa, lördagen den 1 mars, Folkets Park Falköping.
Enköpings filatelistförening: Antik & Samlarmässa 5/4 2014, St.Ilianshallen.
Jönköpings Filatelistförening: Inbjudan till SFF-dagarna – Huskvarna Folkets Park 11-13/4.
SFF: Inbjudan till SFF-kongress 2014 i Huskvarna. SFF-stadgar.

§ 5
Rapporter.
Klubben har köpt ett större parti från ett dödsbo. Uppdelning i partier för försäljning sker vid ett första möte torsdag 23/1 kl 18.30, Östra porten.

§ 6
Övriga frågor.
Den här veckan utkommer nya frimärken bl a från Engelbrektsloppet.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 27: Stämplat sats Riksidrottsförbundet 100 år
Medlem nr   1: Postfriskt häfte Ångermanland 1976.
Medlem nr 26: Postfriskt häfte Stockholmia 74.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen pågick auktion av album och vykort.

Fagersta 2014-01-14

Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)

Justeras:
Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 4, 2013-12-10

Närvarande:
Axel Andersen,  Mats Back, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Kjell Krus, Jan-Åke Lindberg, Roland Pettersson, Walter Münger, (8 st).

§ 1
Jan-Åke Lindberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Ludvika Frimärksklubb har sitt möte 11 februari 2014 med lite aktiviteter i Smedjebacken. Vi planerar att förlägga vårt februarimöte till Smedjebacken. Slutgiltigt beslut fattas vid januarimötet där vi bestämmer samåkning och telefonlista för inbjudan av ej närvarande medlemmar.
Ev auktion planeras till lördag 27 september 2014. Beslut vid januarimötet.

§ 4
Post till föreningen.
SFF. Anmälan till Frimärkets dag 29/3 2014. Läggs till handlingarna.
Avia: Bokföringsprogram för föreningar. Läggs till handlingarna.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Klubben har fått ett större parti för värdering/försäljning. Bestämdes att vi skall genomgå materialet i auktionslokalen. Träff måndag 16/12 kl 18.30 vid östra porten.
Frimärksklubben i Avesta har lagt ner sin verksamhet. Roland Knutsson skall ta kontakt med en inbjudan till vår klubb om det finns några intresserade som ev vill fortsätta i någon förening.

§ 6
Efterlysta objekt.
Inget aktuellt.

§ 7
Övriga frågor.
Byte av mankolistor med andra klubbar diskuterades. Kontakter tas vid februarimötet                                          i Smedjebacken för att ev upprätta maillistor.

§ 8
Närvarolotteriet.
Medlem nr 26:  Postfriskt häfte Linnés resor.
Medlem nr 36:  Postfriskt häfte Uppsala ärkesäte 800 år.
Medlem nr 15:  Stämplade märken Facit nr 408, 1247, 1351.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet kalasade vi på goda skinksmörgåsar och julmust.

Fagersta 2013-12-10
Vid protokollet:

Walter Münger (sekreterare)

Justeras:
Jan-Åke Lindberg (ordförande)

x

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2013-11-12.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Kjell Kruse, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Ulf Wredenmark, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
Swedstamp Stockholm: Stämpelauktion 1 december 2013.
Jönköpings Filatelistförening rekommenderar SFF:s hemsida Samlamera. Mats Back bör undersöka möjligheten för klubben att använda hemsidan.
Eksjö Filatelistklubb: Auktion 24 november 2013.
Mail från Åländska posten. De kommer att starta auktioner.
Protokoll från Mälardalsträffen i Torshälla 2013-10-26.

§ 5
Rapporter.
Jan-Åke Lindberg och Hans Lindfors tittade på en samling från ett dödsbo. Beslutades att klubben ev skall lämna ett bud.
Flera medlemmar var på en trevlig träff i Kopparberg.
På biblioteket pågår en utställning i ett skyltfönster, kommer att plockas ned på fredag.

§ 6
Övriga frågor.
FrånLudvika kom en inbjudan till en träff den 11/2 2014 i Smedjebacken. Möjligen kan vi förlägga vårt möte dit. Uppföljning vid nästa möte.
Preliminärt den 27/9 2014 skulle vi kunna anordna en auktion. Uppföljning vid nästa möte.

§ 7
Närvarolotteriet.
Nr  17 fick en stämplad sats julpost 2007.
Nr 48 fick ett postfriskt häfte motionsidrott 1977.
Nr 26 fick ett postfriskt häfte Stockholmia 74 l.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick auktion av frimärken och vykort.

Fagersta 2012-11-13
Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)
Justeras;
Hans Lindfors (ordförande)

x

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 2, 2013-10-08.

Närvarande:
Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Kjell Krus, Jan-Åke Lindberg, Birger Nilsson, , Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson,Ulf Wredenmark, Walter Münger,  (11st).

§ 1
Jan-Åke Lindberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Vid årsmötet saknades några bilagor. Dessa delades ut och revisionsberättelsen upplästes.
Därefter beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen för året 2012-2013.
Mälardalsträffen i Torshälla den 26 oktober. För närvarande inget intresse att åka dit.
Uppfrim 2013 11/12 oktober i Uppsala. Ingen samåkning planerad.
Ett skyltfönster i biblioteket är reserverat för utställning måndag 4 november till måndag 15 november. Uppmontering måndag 4 november kl 10.00.

§ 4
Post till föreningen.
SFF. Nyhetsbrev september. Nr 2 2013 upplästes. Kampanjerbjudande har erhållits.
Medlemserbjudande för köp av böcker från Lennart Frost, Lars Lindblad och Börje Wallberg
Engers: auktion 18/19 oktober i Oslo. De besöker även Sverige 6-11 december för inlämning av material till auktionen i Oslo 21/22 mars 2014.
Nordhallands Filatelistförening: auktion 17/11 i Kungsbacka.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén lägger snart ut objekt på Tradera.
Den 24 september hade vi en frimärks- och vykortsträff i Sveasalongen. Försäljning, liten auktion och förtäring.

§ 6
Övriga frågor.
Träff i Kopparberg den 4/11. Kontakta Roland Knutsson för samåkning.
Facit 2014 finns till utlåning.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr  36: Postfrisk 4-blockserie + inträdesbiljett Stockholmia 74.
Medlem nr  17: Postfriskt häfte Lokaltrafik 1.10.
Medlem nr  12: Postfriskt häfte Vikingaskepp 10 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick auktion av frimärken och album.

Fagersta 2013-10-08
Vid protokollet:

Walter Münger (sekreterare)

Justeras:
Jan-Åke Lindberg (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs årsmöte 2013-09-10.

Närvarande:
Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Kjell Krus, Jan-Åke Lindberg,  Birger Nilsson, Roland Pettersson, Ulf Wredenmark, Walter Münger (11 st)

§ 1
Jan-Åke Lindberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Jan-Åke Lindberg och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Mats Back och Axel Andersen valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A)    Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B)    Kassörens redogörelse (Bilaga 3) fanns inte tillgänglig vid mötet.
C)    Revisionsberättelse (Bilaga 4) fanns inte tillgänglig vid mötet.
D)    Cirkulationsföreståndarens rapport (Bilaga 5) fanns inte tillgänglig vid mötet.
Verksamhetsberättelsen godkändes. Övriga handlingar tas upp vid nästa möte.

§ 6
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för året 2012-2013 tas upp vid nästa möte.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2013-2014 godkändes och årsavgift beslutades oförändrad, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9
Val av ledamöter:
A)    Ordförande, 2 år Hans Lindfors (omval).
B)  Styrelseledamot, 2 år Walter Münger (omval).
C)  2 Styrelsesuppleanter, 1 år  Jan-Åke Lindberg (omval).
Jan Rindberg-Isacsson (omval)
D)  Revisor, 1 år Sven-Åke Karlsson
E)   Revisorsuppleant, 1 år Lars-Owe Karmeborg
F)   2 st Valberedningsledamöter, 1 år Roland Knutsson (omval)
Roland Pettersson (omval)

§ 10
Fastställande av mötesdagar 2013 – 2014 godkändes (Bilaga 6).

Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A)    Protokoll från aprilmötet genomgicks.
B)    Nr 12 Kjell Krus och nr 27 Ulf Wredenmark valdes som nya medlemmar.
C)    Post till klubben under sommaruppehåll
–    Inbjudan till 100:e Mälardalsträffen 26 okt i Torshälla. Fri entré.
–    SFF+SFU. Broschyr med uppmaning att bilda ungdomsavdelning.
–    Inbjudan till frimärks- och vykortsmässa 29 sept i Huskvarna
–    Inbjudan till regional utställning 11 till 12/10 Fyrishov, Uppsala.
–    Fagersta Kommun, inbjudan till föreningsträff 19 september.
–    Protokoll från representantskapsmöte vid den 99:e Mälardalsträffen.
–    Postmuseum: Info om verksamheten bl a utställningen Skattkammaren.
D)    Auktionskommittén
–     Söker ett parti frimärken till mötet 24/9 i Sveasalongen.
E)    Utställning i bibliotekets skyltfönster och extra träffar under verksamhetsåret
–    Roland Pettersson bokar tid för utställningen
–    Klubben anordnar en träff 24 sept kl 18.30 i Sveasalongen.
F)    Nyttjande av betald årsavgift till föreningen.
–    Beslutades att ett belopp motsvarande medlemsavgiften får användas som betalning vid klubbens auktioner samt till inköp av klubbens material.
G)    Övriga frågor
–     Roland Knutsson: Föreslår byte av mankolistor mellan närliggande klubbar.
–    Västerås Frimärksklubb är intresserade att vi besöker varandras möten. De är välkomna hos oss. Roland Pettersson ringer och bjuder intill mötet den 24/9

§ 12
Närvarolotteri:
–    Dagen till ära fick alla närvarande ett pris slumpvis ur en kartong.

§ 13
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick en auktion av frimärken och album.
Därefter bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Fagersta 2013-09-10
Vid protokollet:
Walter Münger

Justeras:
Mats Back
Axel Anderen

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 7, 2013-03-12.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Lars-Owe Karmeborg, Birger Nilsson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger (7 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föregående mötets protokoll.
Mälardalsträffen 31/3 i Arboga, samåkning vid ev deltagande, tag kontakt med
Sten Granqvist.
Samlarmässan 31/3 i Enköping, troligen inga deltagare.

§ 4
Post till föreningen.
Engers frimärker, auktion 15-16 mars, Oslo.
Frimärksauktioner i Åhus, vårauktion 7 april.

§ 5
Rapporter.
Vår lokal är inte tillgängligt i april. Beslut: Nästa möte den 9 april förläggs till
auktionslokalen. Insläpp kl 19.30 vid östra porten.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  48:  Postfriskt häfte GV:s 40-årsjubileum som regent, 10 öre.
Nr  36:  Stämplat par nr 1175 + nr 598.
Nr  65:  Postfriskt häfte Medeltida bokmåleri, 1 kr

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen pågick försäljning av frimärksalbum.

Fagersta 2013-03-12

Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)

Justeras:
Hans Lindfors (ordförande) ordförande)

x

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 6, 2013-02-12.

Närvarande:
Jan-Åke Lindberg, ordförande, Axel Andersen, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger (5 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Det genomfördes ingen resa till Stockholm.

§ 4
Post till föreningen.
ABB Frimärksklubb: Inbjudan och auktionslista till Mälardalsträffen 16 mars i Västerås.
Eskilstuna Vykortsförening: Inbjudan till vykortsmässa 23 februari i Eskilstuna.
Frimärksauktioner i Göteborg AB: Auktion 23 februari, Göteborgs Stadsmuseum.
Nytt från Postmuseum.

§ 5
Rapporter.

§ 6
Övriga frågor.
Troligen får vi flytta aprilmötet en vecka då vi inte har någon som kan öppna lokalen.
Beslut fattas vid nästa möte.

§ 7
Närvarolotteri

1. Nr 65:  Stämplat par Olof Palme 2.10 + 2.90.
2. Nr 26:  Postfriskt häfte Lingiaden 1949, 15 öre brun.
3. Nr   1:  Postfriskt häfte Gustaf VI Adolf 80 år,35 + 10 blå.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2013-02-12
Vid protokollet:

Walter Münger (sekreterare)

Justeras:

Jan-Åke Lindberg (ordförande)

x

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 5, 2013-01-08.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Sven-Åke Karlsson, Roland Knutsson, Birger Nilsson, Roger Nyström, Bill Pedersen, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Ingenting aktuellt.

§ 4
Post till föreningen.
Fagersta Kommun: Info om påsklov, föreningsträff, föreningsuppgifter.
Stockholms Filatelistförening: Auktion, 2/3 februari, Postmuseum.
Enköpings filatelistförening: Antik & Samlarmässa 6 april, St. Ilianshallen
Floby Filatelistförening: Samlarmässa 2 mars, Folkets Park Falköping.
Arboga Frimärksklubb: Vårens program, bl a Mälardalsträffen den 16 mars i
Västerås.

§ 5
Rapporter.

§ 6
Övriga frågor.
Om intresse finns anordnar klubben en resa till auktionen i Postmuseum lördag den 2 februari. Intresseanmälan till Sten Granqvist.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 5: Postfriskt häfte Medicinalstyrelsen, 25 öre, brun.
Medlem nr 4: Postfriskt häfte Postdiligens, 60 öre, svart.
Medlem nr 8: Stämplat märke Fredrika Bremerförbundet, 150 öre, rosa.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen pågick auktion av album, både nya och begagnade, delvis med frimärken.

Fagersta 2013-01-08

Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)

Justeras:
Hans Lindfors (ordförande)

x

x

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 4, 2012-12-11.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen,  Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Birger Nilsson, Roger Nyström, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Inget aktuellt.

§ 4
Post till föreningen.
Örebro Filatelistförening: Protokoll från representantkapsmötet Mälardalsträffen 27/10 2012.

§ 5
Rapporter.

§ 6
Övriga frågor.
Ny medlem: Roger Nyström, Norberg, medlem nr 11 invaldes.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 11:  Stämplad sats Sommer i Bohuslän.
Medlem nr 26:  Postfriskt häfte igelkottar, 55 öre.
Medlem nr   7:  Postriskt häfte springare, 5 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2012-12-11

Vid protokollet:

Walter Münger (sekreterare)

Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2012-11-13.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Birger Nilsson, Bill Pedersen, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger     (12 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.

§ 4 Post till föreningen.
Frimärksauktioner i Göteborg AB söker inlämningar till kommande auktioner.
Ystad Filatelistförening inbjuder till Frimärks- och Vykortsauktion den 3 dec 2012.

§ 5 Rapporter.
Träffar i Borlänge, Örebro och Kopparberg besöktes.
Skyltfönstret i Biblioteket plockades ned 12/11.
Roland Pettersson har gjort en DVD om Strömsholms kanal, visades två gånger på Bruksmuseet.

§ 6 Övriga frågor.

§ 7 Närvarolotteriet.
Nr   4 fick stämplat par polarforskning 10 kr.
Nr 48 fick stämplat 4-block världsarvet Gotland.
Nr 17 fick stämplat par julfrimärken, snöflingor.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2012-11-13
Vid protokollet:

Walter Münger (sekreterare)

Justeras:
Hans Lindfors (ordförande)

x

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 2, 2012-10-09.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Jan-Åke Lindberg, Birger Nilsson, Bill Pedersen, Roland Pettersson, Walter Münger (9 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Mälardalsträffen i Örebro den 17 oktober. Ta kontakt med Hans Lindfors för samåkning.
Ett skyltfönster i biblioteket är reserverat för utställning tisdag 30 oktober till måndag 12 november. Vi behöver några visirblad med med frimärken. Uppmontering tisdag 30 oktober kl 10.00.

§ 4
Post till föreningen.
Nytt från Postmuseum, nr 3 och 4.
Inbjudan till Bergslagsträff 20 oktober. Finns även på hemsidan www.bfvf.se. Intresserade kan ta kontakt med Hans Lindfors för samåkning.

§ 5
Rapporter.
Den 25 september hade vi ett välbesökt möte i Sveasalongen.
Roland Pettersson skall visa en DVD om Strömsholms kanal tisdagen 16 oktober kl 18.00 i Bruksmuseets lokal. Biljetter fås på biblioteket.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr  26: Stämplat märke Svenska lantbruksmötena 100 år, 60 öre rödviolett.
Medlem nr  44: Stämplat par hälsningsfrimärken 3.85.
Medlem nr    7: Stämplad sats kaniner.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2012-10-09

Vid protokollet

Walter Münger (sekreterare)

Justeras

Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs årsmöte 2012-09-11.

Närvarande:
Hans Lindfors, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Sven Åke Karlsson, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg,  Birger Nilsson, Bill Pedersen, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson,  Walter Münger (13 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Vår mångåriga medlem Gerhard Naujoks har gått bort och hedrades med en tyst minut.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Mats Back och Sten Granqvist valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A) Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B) Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C) Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D) Cirkulationsföreståndarens rapport (Bilaga 5)
Handlingarna godkändes.

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 – 2012.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2011-2013 godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9
Val av ledamöter:
A) Styrelseledamot, 2 år:                     Mats Back (omval).
B) Styrelseledamot, 2 år                             Sten Granqvist (omval).
B) Styrelseledamot, 2 år                             Roland Knutsson (omval).
C) 2 Styrelsesuppleanter, 1 år                      Jan-Åke Lindberg (omval).
Jan Rindberg-Isacsson (omval)
D) Revisor, 1 år                                 Lars-Owe Karmeborg
E) Revisorsuppleant, 1 år                          Sven-Åke Karlsson
F) 2 st Valberedningsledamöter, 1 år Roland Knutsson (omval) Roland Pettersson (omval)

§ 10
Fastställande av mötesdagar 2012 – 2013 godkändes (Bilaga 7).

Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A) Protokoll från aprilmötet genomgicks. Bestämdes att en ny punkt på dagordningen införs: Efterlysning av objekt. Skall göres skriftlig och kopior delas ut vid mötet.
B) Nya medlemmar: Bill Pedersen.
C) Post till klubben under sommaruppehåll
– Katalog till höstauktion 7 okt, Frimärksauktioner i Åhus AB
– Inbjudan till frimärks- och vykortsmässa 30 sept i Huskvarna
– SFF, nyhetsbrev augusti, kampanjerbjudande för nya medlemmar.
– Örebro Filatelistförening, inbjudan till Mälardalsträffen 27 okt i Örebro.
– Arboga Frimärksklubb, protokoll från representantskapsmöte vid den 97:e Mälardalsträffen. Adresser till frimärksföreningar i Mälardalen.
– CL Frimärks KB, prislistor på kataloger och tillbehör.
D) Auktionskommittéen
–     Klubben har köpt in ett större parti frimärken
E) Utställning i bibliotekets skyltfönster och extra träffar under verksamhetsåret
– Roland Pettersson bokar tid för utställningen
– Klubben anordnar en träff 25 sept kl 18.30 i Sveasalongen. Auktion, försäljning m.m.
F) Nyttjande av betald årsavgift till föreningen
– Beslutades att ett belopp motsvarande medlemsavgiften får användas som betalning vid klubbens auktioner samt till inköp av klubbens material
G)  Övriga frågor (inga)                 .

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 5  fick ett stämplat fyrblock Anna Lindh
Nr 4  fick två stämplade par företagsporto 2:30
Nr 17  fick två stämplade märken unionsupplösning

§ 13
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick försäljning av frimärken.
Därefter bjöds på kaffe och tårta.

Fagersta 2012-09-11

Vid protokollet: Walter Münger

Justeras: Mats Back Sten Granqvist

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 8, 2012-04-17

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Se § 5

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Nyhetsbrev april, styrelseprotokoll nr 2012-003, inbjudan till Frimärkets Dag 10/11.
Info från Postmuseum. Ombyggnaden är klar. Tre nya utställningar invigda.
Auktionskatalog, Lindesbergs Frimärksklubb, Bergslagsträffen 28 april 2012.
Auktionskatalog, June Frimärken 28 April 2012.
Auktionskatalog, Eksjö och Hultsfred/Vimmerby Frimärksklubbars 29 april 2012.

§ 5
Rapporter.
Jan Rindberg-Isacsson rapporterade från Mälardalsträffen.
Vykortsmässa 21/4. Fagersta-Posten kommer att rapportera. Program utdelades.
Sten Granqvist upprepar att cirkulationsverksamheten upphör om inte någon annan vill fortsätta.

§ 6
Övriga frågor.
Bergslagsträffen Lindesberg är lördagen 28/4. För samåkning kontakta Hans Lindfors eller Roland Knutsson. Uppföljningsträff i Fagersta 22/9 eller 29/9 2012.
Förslag att köpa in en fyndlåda till nästa säsong från t ex från Philea, Tradera, Blocket mm.
Förslag att annonsera i Börsen att klubben köper frimärken och vykort.
Förslag att lägga till en punkt på dagordningen: Efterlysta objekt. Dela ut lappar med objektens katalognummer.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  36:  Stämplat par 3+4, 15 öre brun, Gustaf V 80 år, F 267BC.
Nr  48:  Stämplat 5 öre stående lejon, grön, F 143.
Nr  17:  Stämplat Gustaf V 70 år, 25 öre blå, F 230.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen avhölls en auktion samt såldes album och frimärken (klubbens).

Fagersta 2012-04-17
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)  Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 7, 2012-03-13.

Närvarande:
Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Sven Åke Karlsson, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger (12 st).

§ 1
Jan-Åke Lindberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 2a
Jan-Åke Lindberg valdes till mötets ordförande.

§ 3
Uppföljning av föregående mötets protokoll.
Mälardalsträffen 31/3 i Arboga, samåkning vid ev deltagande.
Samlarmässan 31/3 i Enköping, samåkning vid ev deltagande. Affischer skall sättas upp mot fyra gratisbiljetter.

§ 4
Post till föreningen.
Inbjudan till Bergslagsträffen Lö 28/4 i Lindesberg.
Avia, redovisningsprogram.
Engers Frimärken: Auktion den 19 mars i Oslo.
Frimärksauktioner i Åhus HB: Vårauktion den 20 mars.
Philea tar emot objekt till kvalitetsauktionen i Stockholm 5/5.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: En fyndlåda har köps in, försäljning sker efter mötet.
Vykortsträff 21/4 i Sveasalongen. Program presenteras till nästa möte.

§ 6
Övriga frågor.
Sten Granqvist vill sluta som cirkulationsföreståndare (ofta dålig ordning på sändningarna). Förslag: Sluta med cirkulationen och använd portopengarna till inköp av fyndlådor.
Frågan skall diskuteras vid styrelsemötet inför nästa årsmöte.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  65:  Stämpat häfte svampar 5 kr.
Nr  11:  Stämplat sats julmärken 2002.
Nr  17:  Stämplat nr ?

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen pågick försäljning ur fyndlådan.

Fagersta 2012-03-13
Vid protokollet:

Walter Münger (sekreterare)

Justeras:

Jan-Åke Lindberg (mötets ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 6, 2012-02-14.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger (13 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Styrelseprotokoll 2011-009, 2011-010 och Nyhetsbrev januari 2012.
Inbjudan till SFF-kongress 2012 i Borås.
Fagersta Kommun: Blankett för föreningsuppgifter, sportlovet och föreningsbidrag.
CL Frimärks KB: Erbjudande om frimärkstillbehör.
Floby Filatelistförening: Samlarmässa i Falköping 10 mars.
SFF Norrköping: 10 mars kommer Helena Obermüller Willén hålla föredrag om intyg, förfalskningar och kvalitetsnormer.

§ 5
Rapporter.
Roland Knutsson har förberett en träff i Sveasalongen lördagen 21/4 kl 10-14.
Tema vykort. Bl a kommer Roland Pettersson att visa vykort från Strömsholms kanal och Unescos världsarv. Det går även bra för medlemmar att sälja vykort. Definitiv program kommer att fastslås senare.

§ 6
Övriga frågor.
Föreningens möte annonseras numera i Fagersta Posten under rubriken Det händer…

§ 7
Närvarolotteri
Priser från osålt material från tidigare auktioner. Första pristagare får välja ett objekt under en minut, andra pristagare får välja under en halv minut och tredje pristagare under 15 sekunder. Följande priser valdes:
1. Nr 36:  Stämplat frimärke Linné, 3-sid, 15 öre brun.
2. Nr 48:  Stämplat frimärke 5 öre Lejon, brun, avstämplat i Vad.
3. Nr 15:  2 stämplade frimärken ur blocket orchidéer.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen avhölls en liten auktion.

Fagersta 2012-02-14
Vid protokollet:                   Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2012-01-10.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen,
Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, Gäst 1: Holger Danielsson, Ludvika, Gäst 2: Alf Fors,
Ludvika (13 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Ingenting aktuellt.

§ 4
Post till föreningen.
Nytt nr1 från Postmuseum.
Arboga Frimärksklubb: Vårens program, bl a Mälardalsträffen den 31 mars.
Stockholms Filatelistförening: Auktion 11/12 februari, Postmuseum.

§ 5
Rapporter.
Klubben har inköpt en katalog över julmärken.
Cirkulationen kom för sent från Karlskoga. Sten skall påtala detta till Växjö.

§ 6
Övriga frågor.
Roland Knutsson skall undersöka möjligheten till ett möte med tema vykort. Förslag till möteslokal mm lämnas till nästa möte.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 17:  Stämplat par nr 324BC, Bellman.
Gäst nr 1:          Stämplat GV i medaljong, 30 öre, brun, nr 88 + Tre Kronor, 1 kr, gul.
Medlem nr 7:    Stämplat GVI Adolf, typ 1, 25 öre blå, nr 406B + 6 st nr 408.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen pågick försäljning av album, både nya och begagnade, delvis med visirblad och frimärken.

Fagersta 2012-01-10

Vid protokollet:

Walter Münger (sekreterare)
Justeras: Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 4, 2011-12-13.

Närvarande:
Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (10 st).

§ 1
Jan-Åke Lindberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 2a
Jan-Åke Lindberg valdes till mötets ordförande.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Inget aktuellt.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Nyhetsbrev november 2011, Förbundsstyrelsens protokoll nr 2011-008.
Enköpings Filatelistförening: Inbjudan till samlarmässan 31 mars 2012.
Bent Holm Johnsen, Tanumshede: Info om en bok ”Smedjor” som handlar bl.a. om nazism och fascism.

§ 5
Rapporter.
Klubben inbjöd till en föreningsträff i Sveasalongen. I första hand inbjöds Lindesbergs FK som svar på en tidigare träff i vår. Flera besökare från andra klubbar i närheten kom också, totalt var vi ca 35 närvarande. Arrangemanget var mycket uppskattat (speciellt smörgåstårtan). Nästa år blir det en ny träff preliminärt tisdag 25 september 2012. Redan nu eftersöks material till auktionen (t ex bättre enstaka objekt, fyndlådor).
Utställning i bibliotekets skyltfönster hölls 26 november till 8 december.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr   4:  Stämplat par Linné, 15 öre, brun, nr 321 BB.
Medlem nr 11:  2 st stämplat Stockholms slott II, 5 kr, blå, nr 322 B.
Medlem nr 17:  Stämplat Tre kronor, 90 öre, ljusblå, nr 293.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2011-12-13
Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)
Justeras:
Jan-Åke Lindberg (mötets ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2011-11-08.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Birger Nilsson, Walter Münger     (10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Skyltfönster i Biblioteket: Ett möte skall hållas i auktionskommitténs lokaler när Roland Pettersson återkommer från semestern.
Träff med Lindesbergs FK i Sveasalongen den 22/11: Alla förberedelser är klara, material till auktionen kan fortfarande lämnas till Sten Granqvist senast på lördag.

§ 4
Post till föreningen.
Swestamp, stämpelauktion den 27/11, Postmuseum.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén har köpt ännu ett parti för försäljning.
En katalog över julmärken finns för utlåning.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Fyra priser finns i form av mindre insticksböcker med varierande innehåll.
Priserna går till medlem nr 44, 48, 16 och 36.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick auktion av frimärken och album.

Fagersta 2011-11-08

Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)

Justeras:
Hans Lindfors (ordförande

Protokoll fört vid Fagersta Frimärks- och Vykortsklubbs möte nr 2, 2011-10-11.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Bengt Rudefors, Walter Münger, (10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Bergslagsträffen 22/10 i Borlänge: Intresserande kan ringa Hans Lindfors eller Jan-Åke Lindberg för samåkning.
Kopparbergsträffen, troligen 7/11: Kontakta Roland Knutsson för samåkning.
Ett skyltfönster i biblioteket är reserverat för utställning måndag 28/11 – torsdag 8/12.

§ 4
Post till föreningen.
Jönköpings Filatelist-Förening har auktion lördagen den 29 oktober (e-post).
SFF: Bli medlem för resten av 2011 och hela 2012 för 350 kr!
Remiss angående nya stadgar. Vinstplan SFF jubileumslotteri.
Nyhetsbrev september 2011. Verksamhetsberättelse 2010.
Förbundsstyrelsens protokoll nr 2011-006 och 007.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén delar upp ett frimärksparti för kommande auktioner inom klubben.
Roland Knutsson rapporterade från Mälardalsträffen.
Roland Pettersson skall delta  på en mässa för frimärken, vykort mm. i Valbo den 15/10.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr  26: Stämplat häfte fjärilar 4 x 6 kr.
Medlem nr  44: Stämplat Gustav v profil höger, 40 öre.
Medlem nr    8: 5 brevklipp.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen avhölls en liten auktion.

Fagersta 2011-10-11
Vid protokollet:
Walter Münger (sekreterare)

Justeras:
Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs årsmöte 2011-09-13.

Närvarande:
Hans Lindfors, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Bengt Rudefors, Walter Münger (14 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Roland Knutsson och Roland Pettersson valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A) Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B) Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C) Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D) Cirkulationsföreståndarens rapport (Bilaga 5)
Handlingarna godkändes.

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 – 2011.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2011-2012, (Bilaga 6), godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9

Val av ledamöter:
A) Ordförande, 2 år: Hans Lindfors (omval).
B) Styrelseledamot, 2 år Walter Münger (omval).
C) 2 Styrelsesuppleanter, 1 år Jan-Åke Lindberg (omval). Jan Rindberg-Isacsson (omval)
D) Revisor, 1 år Sven-Åke Karlsson
E)   Revisorsuppleant, 1 år Lars-Owe Karmeborg
F) 2 st Valberedningsledamöter, 1 år Roland Knutsson Roland Pettersson

§ 10
Fastställande av mötesdagar 2011–2012 godkändes (Bilaga 7).

Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A) Protokoll från aprilmötet genomgicks.
B) Nya medlemmar (inga).
C) Post till klubben under sommaruppehåll
– Katalog till höstauktion 9 okt, Frimärksauktioner i Åhus AB
– Katalog till auktion nr 104, 7-8 okt, Engers frimerker, Oslo
– Inbjudan till frimärks- och vykortsmässa 25 sept i Huskvarna
– SFF, nyhetsbrev augusti, protokoll mm.
– ABB Frimärksklubb, inbjudan till Mälardalsträffen 1 okt i Västerås
– Philea tar emot objekt till kvalitetsauktionen 19 nov i Stockholm
– Inbjudan till Pekingträffen 8 Okt i Norrköping
– Borlänge Frimärks- och Vykortsförening, inbjudan till Bergslagsträff 22 okt
– Arboga Frimärksklubb, program hösten 2011
– Ystad Filatelistförening, Frimärks- och vykortsauktion 24 september
– Skara Filatelistförening, frimärksauktion 24 september
– Skara Filatelistförening, vykortsauktion 1 okt
– Frimärksauktioner i Göteborg AB, frimärksauktion 29 okt
D) Auktionskommittéen
– Klubben har köpt in ett större parti frimärken
E) Utställning i bibliotekets skyltfönster och extra träffar under verksamhetsåret
– Roland Pettersson bokar tid för utställningen
– Lindesbergs FK inbjuds till en träff 22 nov kl 18.30 i Sveasalongen. Auktion, försäljning m.m.
F)  Beslut angående namnändring på klubben
– Enligt beslut på mötet 2011-04-12 skall klubben i fortsättningen heta Fagersta Frimärks- och Vykortsklubb.
G) Nyttjande av betald årsavgift till föreningen
– Beslutades att ett belopp motsvarande medlemsavgiften får användas som betalning vid klubbens auktioner samt till inköp av klubbens material
H) Övriga frågor (inga)                 .

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 26  fick ett stämplat märke Ringtyp, 5 öre, grön.
Nr 19  fick ett stämplat märke Tjänste, 4 öre, grå.
Nr 11  fick ett stämplat märke Tjänste, 10 öre, röd.

§ 13
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick försäljning av frimärken.
Därefter bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Fagersta 2011-09-13
Vid protokollet:
Walter Münger
Justeras:
Roland Knutsson
Roland Pettersson

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 6, 2011-02-08.

(inlagt torsdag 10/2 2011)

Närvarande:
Axel Andersen, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger.
(11 st).

§ 1
Jan-Åke Lindberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 2a
Jan-Åke Lindberg valdes till mötets ordförande.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Klubben är inbjuden till Lindesberg 15/3. Samåkning bestäms vid nästa möte.
Visning av vykort skall ske efter ev namnbyte av klubben. Förslagsvis på Hembygdsgården i oktober.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Styrelseprotokoll 2010-010 och 2010-011. Nyhetsbrev januari 2011.
Kort för anmälan av nya medlemmar.
Köpings Filatelistförening: Protokoll från Mälardalsträffen 23/10-2010.
Fagersta Kommun: Blankett för föreningsuppgifter, sportlovet och föreningsbidrag.
Västerås Postterminal: Beklagar den felaktiga frankeringen och sänder två häften ersättningsmaterial. Beslutades att använda dessa som priser till närvarolotteriet.
AB Philea: Tar emot objekt till kvalitetsauktionen 14/5.
Nordhallands Filatelistförening: Auktion 19/3 i Kungsbacka.
Skivaryd 2011: Nationell frimärks- och vykortsutställning i Skillingaryd 8-10/4.
Floby Filatelistföreing: Sammlarmässa i Falköping 5/3.
Frivy 2011: Frimärks- & vykortsmässa 25/9.
Info om hemsidor:
www.jkppf.se   Jönköpings Posthistoriska Förenings hemsida.
www.collecting-concept.se   Säljer pärmar, pastfickor mm.
www.tradera.se   Västgöta Filateli har auktioner som avslutas varje tisdagskväll.
Signatur: kjellwing

§ 5
Rapporter.
Roland Pettersson och Jan Rindberg-Isacsson har beställt bord till Mälardalsträffen.
Auktionskommitén: Gammal gruvkarta lämnas över till Norbergs hembygdsförening.

§ 6
Övriga frågor.
Axel Andersen efterlyser information från styrelsen om förfalskningar och avarter. Roland Knutsson påminner om klubbens rikhaltiga litteratur där man kan hitta svar på dessa frågor. Mats Back vet mycket om avarter.

§ 7
Närvarolotteri
Nr    6:  Stämplat frimärke nr 82, Gustaf V i medaljong 10 öre.
Nr  65:  Stämplat frimärke nr 168, Postemblem, 1 kr.
Nr  44:  Stämplat frimärke nr 251, Postverket 300 år, 30 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen avhölls en liten auktion.

Fagersta 2011-02-08
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Jan-Åke Lindberg (mötets ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2011-01-11.

Inlagt torsdag 13 januari 2011
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen,
Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Jan Rindberg-Isacsson,
Walter Münger, (10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Ingenting aktuellt.

§ 4
Post till föreningen.
Nytt nr1 från Postmuseum.
Postmuseum: Invigning av ett nytt utställningsrum. Inbjudan till mingel och vernissage torsdagen den 27 januari 2011.

§ 5
Rapporter.
Ingenting aktuellt.

§ 6
Övriga frågor.
En dam har en samling vykort för visning. Beslut vid nästa möte då vi troligen behöver en större lokal för detta.
Inbjudan till dagens möte sändes med filatelistisk stämpling. Tyvärr har Västerås Postcenter åter missad detta och kört försändelserna genom stämplingsmaskinen. Breven satt ihop med en gummisnodd och översta brevet hade en grön etikett ”filatelistisk stämpling”. Bedrövligt.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 44:   Stämplat par nr 324, Bellman + nr 192 Gustaf V profil vänster.
Medlem nr   6:   Stämplat nr 255, Postverket 300 år.
Medlem nr 48:   Postfrisk sats tryckeri, Kina.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen pågick försäljning av album, både nya och begagnade, delvis med visirblad och frimärken.

Fagersta 2011-01-11
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 4, 2010-12-14.

Inlagt tisdag 21 december 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Walter Münger, (8 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Inget aktuellt.

§ 4
Post till föreningen.
Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb: Inbjudan till regional utställning ESLÖVIA 2011
1-2 oktober 2011.
SSK – Skivaryd Samlarklubb: Inbjudan till nationell frimärks- och vykortsutställning
i Skillingaryd 8-10 april 2011.
SFF: Nyhetsbrev november 2010, protokoll 2010-005 – 2010-009, anmälningskort till medlemskap i SFF.
SFU: Inbjudan till informationsdag i PR, 5 febr 2011 i Kungsbacka.
Enköpings filatelistförening: Inbjudan till samlarmässan 2 april 2011.

§ 5
Rapporter.
Lars-Owe Karmeborg hade ett möte med ungdomarna på Alfaskolan.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 15:  FDC Danmark, Europa 2009.
Medlem nr   7:  Stämplat nr 1646, 40 kr.
Medlem nr 65:  Stämplat nr 192, Gustav V, profil vänster (återlämnat till nästa lotteri).

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Före kaffepausen såldes några album med frimärken.

Fagersta 2010-12-14
Vid protokollet:                  Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2010-11-09

Inlagt onsdag 17 november 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Ev tillägg till klubbnamnet (förslag: Fagersta Frimärks- och Vykortsklubb) skall diskuteras vid säsongens sista möte, ev beslut vid nästa årsmöte.
Ev gemensamma möten med Lindesberg: Auktionskommittéen skall ta kontakt för ev gemensamt möte nästa vår.

§ 4
Post till föreningen.
Swestamp, Farsta, auktion 28/11.
Philea, Stockholm, auktion 20/11.
SFF: Talonger för fyra gratisannonser i Filatelisten.

§ 5 Rapporter.
Auktionskommittén har köpt in ett parti för försäljning.
Roland Pettersson ställer ut vykort på biblioteket den 29/11.
Ett 20-tal av postens startpaket skall inhandlas till ungdomsverksamheten.
Lars-Owe Karmeborg överlämnade ett antal tidningsurklipp till vårt arkiv.

§ 6 Övriga frågor.

§ 7 Närvarolotteriet.
Medlem nr 44: Postfriskt häfte EFTA, 70 öre.
Medlem nr 17: Ostämplat sats NRBULGARIA.
Medlem nr 11: Ostämplade: Linné 15 öre, brun, 4-sid.+ Lilla riksvapnet 4 öre, lila +
tvåfärgat siffertyp 4 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet pågick auktion av frimärken och album.

Fagersta 2010-11-09
Vid protokollet:                     Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 2, 2010-10-12

Inlagt fredag 15 oktober 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Jan-Åke Lindberg,  Roland Pettersson, Walter Münger, (8 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Vår mångåriga medlem Erkki Aho har gått bort och hedrades med en tyst minut.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Mälardalsträffen och Avestamässan den 23/10. Troligen inga deltagare från oss.
Ev gemensamma möten med Lindesberg diskuteras vid Kopparbergsträffen den 1 november. För samåkning kontakta Hans Lindfors.

§ 4
Post till föreningen.
ABB Frimärksklubb har auktion den 29 oktober.
Kommunen efterlyser aktiviteter från föreningar på höstlovet vecka 44. Diskuteras inom auktionskommittén.
Engers frimerker i Oslo har auktion 22 – 23 oktober.
Nya Michelkataloger för Europa finns att låna.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Nytt material har inkommit till försäljning.
Tandningsmätare, pincetter och förstoringsglas har inköps till ungdomsverksamheten.
Utställning på bibliotekets skyltfönster finns fram till 18 oktober.
Roland Pettersson sålde vykort mm på en mässa i Valbo.

§ 6
Övriga frågor.
Ett tillägg till föreningsnamnet diskuterades, t ex Fagersta Frimärks- och Vykortsförening.
Bör utredas vidare även med tanke på ev stadgeändring.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr  26: Stämplat Tre Kronor, 60 öre, rödkarmin.
Medlem nr    4: Ostämplat Nya Sverigeminnet, 4-sidiga,  5 öre grön, 15 öre brun, 30 öre blå. .
Medlem nr  65: Postfriskt Danmark Europa 2009, 5.50 + 8.00 kr.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2010-10-12
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs årsmöte 2010-09-14

Inlagt onsdag 22 september 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Mats Back och Sten Granqvist valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A)    Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B)    Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C)    Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D)    Cirkulationsföreståndarens rapport (Bilaga 5)

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 – 2010.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2010-2011, (Bilaga 6), godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9
Val av ledamöter:
A)    3 st Styrelseledamöter, 2 år:                     Mats Back (omval).
Sten Granqvist (omval).
Roland Knutsson
2 Styrelsesuppleanter, 1 år                      Jan-Åke Lindberg (omval).
Jan Rindberg-Isacsson (omval).
B)    Revisor, 1 år                                 Lars-Owe Karmeborg (omval).
Revisorssuppleant, 1 år                          Sven-Åke Karlsson (omval)
C)    2 st Valberedningsledamöter, 1 år          Roland Pettersson (omval).
Roland Knutsson (omval).

§ 10
Fastställande av mötesdagar, motioner och övriga ärenden.
Förslag till mötesdagar 2010 – 2011 godkändes (Bilaga 7).

Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A)    Protokoll från aprilmötet genomgicks.
Uppföljningar:
Gemensamma möten med Lindesberg. Punkten kvarstår till nästa möte efter diskussioner med Lindesberg.
Ungdomsverksamhet vid Alfaskolan. Lars-Owe fortsätter med möten (1 gång/termin)
Klubben tillhandahåller märken, pincetter och förstoringsglas. Se även punkten inkommande post nedan.
B)    Post till klubben under sommaruppehåll.
–    Köpings Filatelist-Förening inbjuder till Mälardalsträffen den 23 oktober 2010. (På samma datum arrangeras Avestamässan. Deltagande och samåkning diskuteras vid nästa möte).
–    Alfaskolan, klass 4, tackar med ett trevligt brev för Lars-Owe Karmeborgs besök i skolan och hoppas på ett fortsatt samarbete.
–    Ystad Filatelistförening. Katalog till auktion den 25 september 2010.
–    Från SFF har kommit:
Nyhetsbrev augusti 2010.
Protokoll förda vid sammanträden med interimsstyrelsen.
Protokoll fört vid SFF:s kongress i Eksjö 10-11 2010.
Protokoll förda vid sammanträde med SFF:s Förbundsstyrelse maj-augusti 2010.
Kort för rabatterat medlemskap 2010-2011.
–    Atlas Häftes AB inbjuder till häftesauktion den 22 september 2010
–    Frimärkscentrum i Växjö inbjuder till auktion den 19 september 2010 i Kristianstad.
–    AB Philea tar emot objekt till kvalitetsauktionen den 20 november 2010.
–    Sveriges Frimärksungdom inbjuder till Euro-Phila 2010 & Frimung 2010, stor internationell frimärksutställning i samband med Frimärkets Dag 2-3 oktober i Hägerstensåsens medborgarhus.
–    SFF i Norrköping inbjuder till samlarmässan Pekingträffen den 9 oktober 2010.
–    Jönköpings Posthistoriska Förening inbjuder till Frimärks- och Vykortsmässa den 26 september 2010 i Huskvarna Folkets Park.
–    Frimärksauktioner i Åhus AB. Katalog till Auktion den 26 september 2010.
–    Avia Eksjö säljer ett dataprogram för föreningsadministration.

C)    Nya medlemmar: Tommy Andersson invaldes som ny medlem.
D)    Auktionskommittén håller på med en litteraturförteckning, ett ganska omfattande arbete då mycket litteratur har tillkommit. Lars-Owe Karmefors kommer att få frimärken till försäljning via klubbens auktionsverksamhet.

E)    Övriga frågor:
–    En utställning skall anordnas i ett av bibliotekets skyltfönster. Roland Pettersson bokar tid. Klubben tillhandahåller utställningsmaterial.

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 48  fick ett postfriskt märke GVI Adolf, 25 öre, blekt huvud.
Nr 65  fick ett postfriskt märke Tre koronor, orange 1 kr.
Nr 16  fick ett postrisk märke 5 öre siffer, röd, 3-sid. vinkelskuret.

§ 13

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet pågick försäljning av frimärken och album.
Därefter bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Fagersta 2010-09-14
Vid protokollet:        Justeras:

………………………        …………………….           ………………………

Walter Münger        Mats Back                           Sten Granqvist

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 8, 2010-04-13.

Inlagt torsdag 6 maj
Närvarande: Hans Lindfors, Ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg. Sven Åke Karlsson, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Bergslagsträffen 1 maj (ändrat datum) i Lindesberg: Samåkning, klubben hyr två bord.
Mälardalsträffen 17 april i Eskilstuna: Samåkning.

§ 4
Post till föreningen.
Fagersta Kommun: Inbjudan till föreningsträff.
Helsingsborgs Utställningar: Två fribiljetter till FriMynt 2010, 36:e Int. Frimärks- och myntmässa 17 april.
Filateli F:a Frans Renmarker: Auktioner lördagen 1 maj och lördagen 29 maj i Åhaga, Borås.

§ 5
Rapporter.

§ 6
Övriga frågor.
Ev möte med Lindesberg: Diskuteras vidare så att ett förslag kan läggas fram vid nästa årsmöte.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  26:  6-block Allmogebåtar, postfriskt.r 275A, 279, 242A.
Nr  16:  Stämplat märke Hällristningar, 95 öre.
Nr    8:  3 stämplade märken, Gustav V, profil vänster, 5 öre + 25 öre, 25 öre riksdagen 500 år.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2010-04-13
Vid protokollet:                           Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 7, 2010-03-09.

Inlagt onsdag 10 mars 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, Ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger
(10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Samlarmässan 10 april i Enköping: Affischer delades ut.
Bergslagsträffen 1 maj (ändrat datum) i Lindesberg: Bordläggs till nästa möte.
Mälardalsträffen 17 april i Eskilstuna: Bordläggs till nästa möte

§ 4
Post till föreningen.
Engers Frimärken: Auktion den 19-20 mars i Oslo.
Frimärksauktioner i Åhus HB: Vårauktion den 21 mars.
Arvika Filatelistklubb: Auktion lördag 20 mars.
Eric Johansson, Trollhättan: Frimärks- och vykortsauktion den 13 mars.
AB Philea, Stockholm: Auktion onsdag 17 mars. Redovisning av februariauktionen.
SFF: Nyhetsbrev jan-mars. Protokoll från interimsstyrelsen. Underlag till förbundskongressen 10-11 april i Eksjö.
SFF: Anmälan Frimärkets Dag (klubben deltar ej).
Posten Frimärken: Frimärksåret 2010, förhandsinformation.

§ 5
Rapporter.

§ 6
Övriga frågor.
Album och frimärksklipp till ungdomsverksamheten mottages tacksamt.

§ 7
Närvarolotteri
Nr 48: Stämplade märken Facit nr 275A, 279, 242A.
Nr 16: Postfriskt häfte äldre städer.
Nr 65: Postfriskt häfte Fjället, 35 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet avhölls en auktion med bl a provhäften och Visirblad.

Fagersta 2010-03-09
Vid protokollet:    Justeras:

Walter Münger (sekreterare)    Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 6, 2010-02-09.

Inlagt torsdag 11 februari 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger.
(12 st).

§ 1
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Lars-Owe Karmeborg besökte en 4:e klass i Alfaskolan och berättade om frimärken samt lämnade frimärksklipp. Besöket var mycket uppskattat och skall följas upp med ytterliggare besök. Klubben skall bidra med insticksalbum och mera frimärksklipp.

§ 4
Post till föreningen.
Philea lämnade slutredovisning av januariauktionen.
Philea inbjuder till nästa auktion den 17/2.
Suomen Filateliapalvelu Oy lämnade slutredovisning av sin auktion.
Fagersta kommun önskar föreningsuppgifter, lämnas till sekreteraren.
Fagersta kommun informerar om föreningsarkivet. Kan vara intressant för oss längre fram.
SFF: Inbjudan till kongressen i Eksjö. Motioner finns att läsa på SFF:s hemsida.

§ 5
Rapporter.
Roland Knutsson träffade Uno Svensson från Lindesberg. De funderar om man kunde ha ett par gemensamma möten i Fagersta resp. Lindesberg. Frågan skall följas upp. Bl.a. krävs någon aktivitet utöver det vanliga mötet samt troligen större lokal.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteri
Nr    1:  Stämplat frimärke Hällristningar, 95 öre.
Nr  15:  Postfriskt block ur häfte  Fornnordisk mytologi 1981.
Nr  44:  Postfriskt häfte Fjället, 35 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Före kaffepausen avhölls en liten auktion.

Fagersta 2010-02-09
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2010-01-12.

Inlagt onsdag 13 januari 2010
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (12 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Lars-Owe Karmeborg har en kontaktperson på Alfaskolan. De skall dra igång någon aktivitet med en klass i årskurs 6. Klubben lovade att hjälpa till vid behov.

§ 4
Post till föreningen.
Stockholms Filatelistförening har auktion den 6-7 februari i Postmuseum.
Posten Frimärken upphör med gratisabonnemang till frimärksklubbar. Beklagligt.
God Jul och Gott Nytt År önskar Christer Karlsson Och Mats Carlstedt som nås på www. posthistoria.se.
Floby Filatelistförening inbjuder till samlarmässa lördagen den 6 mars i Falköping.
Västgöta Filateli finns på samlarmässa i Falköping.
Philea har auktion den 20/1.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Försäljningar pågår.

§ 6
Övriga frågor.
Ev skall försäljningsbord hyras vid Bergslagsträffen i Lindesberg i april. Uppföljning senare.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 44:   2 ex Gustav III, stämplat + memory.
Medlem nr 16:   Frimärkshäfte Tryckerikonsten i Sverige 500 år, 1.65.
Medlem nr 26:   Frimärkshäfte Europa, 70 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen avhölls en liten auktion.

Fagersta 2010-01-12
Vid protokollet:Justeras:

Walter Münger (sekreterare) Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 4, 2009-12-08.

Inlagt onsdag 9 december 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven-Åke Karlsson,
Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (13 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Kontakter med skolan, uppföljning senare.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Protokoll från SFF:s extra förbundskongress. Nyhetsbrev okt 09. Brev från valberedningen.
Förfrågning om lantbrevstämplar till nya FACIT POSTAL.
Enköpings Filatelistförening: Inbjudan till samlarmässan april 2010, följes upp vid senare möten.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Flera auktioner pågår.

§ 6
Övriga frågor.
Några ex av boken om den gula treskillingen finns till salu.
En del förstadagsbrev kommer att säljas vid kommande klubbauktioner.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr   4:   Block Musik i Sverige, postfriskt.
Medlem nr   8:   Frimärkshäfte Julpost 1987.
Medlem nr 15:   Frimärkshäfte Fjället.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Före kaffepausen avhölls en auktion med album och frimärken.
Kvällens möte startade redan kl. 18.00 med bytesverksamhet.

Fagersta 2009-12-08
Vid protokollet:
Justeras:

Walter Münger (sekreterare)  Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2009-11-10.

Inlagt torsdag 12 november 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Pressmeddelande, nyhetsbrev från personalen, reklam för nya medlemmar.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Försäljning pågår via flera auktionsföretag.
Roland Pettersson rapporterade från häftessamlarnas möte.
Utställningen i Bibliotekets skyltfönster är nedplockat. Tre av klubbens medlemmar var närvarande första dagen och delade ut frimärksklipp till ungdomar. Det diskuterades hur vi skulle gå vidare för att få ungdomar som medlemmar. Lars-Owe Karmeborg skall kontakta någon lärare för att undersöka om ev aktiviteter i skolan.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 36: Postens mapp Konst på frimärken (3 blad).
Medlem nr 16: Häfte 70 öre, gul, EFTA.
Medlem nr   8: Vykort Gula Treskillingen, stämplat Kopparberg + memory.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2009-11-10
Vid protokollet:                           Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 2, 2009-10-13

Inlagt onsdag 14 oktober 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Mälardalsträffen den 24/10 i Örebro, Avestamässan 24/10. Anmälan till Hans Lindfors eller Roland Knutsson för samåkning.
Även Kopparbergsträffen den 2/11 skall  besökas. Anmälan för samåkning lika ovan.
Den 24/10 har även häftessamlarna ett möte i Oxelösund. Intresserade kan kontakta Roland Pettersson för samåkning.
Bibliotekets skyltfönster är bokad från måndagen den 26/10 och två veckor framåt. Roland Pettersson meddelar att skolan är ledig första veckan och har aktiviteter tisdagen den 27/10 i biblioteket, tid kl 13-15. Klubben skall närvara och bidrar även med en låda frimärksklipp som medlemmarna har lämnat. Sammanställning av utställningsmaterial och fördelning av frimärksklipp i påsar sker torsdagen den 15/10 i auktionslokalen.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Styrelseprotokoll S184 och S185, nyhetsbrev september/oktober –09, pressmeddelande och information om ”Vägen framåt”.
Engers frimerker: Auktion 23/24 oktober i Oslo.
Jönköpings Posthistoriska Förening: Inbjudan till frimärks- och vykortsmässa söndag 25/10.
Facit special 2010 har inköpts och finns för utlåning.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: En post auktionsmaterial såldes på Tradera. Endast 17 objekt av 206 är kvar. Försäljningen fortsätter.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr  17: Ostämplat sats Svenska konstnärer i Paris + memory.
Medlem nr  11: Ostämplat häfte Fjället + memory.
Medlem nr  15: Ostämplat 5 kr flicka av Carl Larsson + memory.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2009-10-13
Vid protokollet:                           Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs årsmöte 2009-09-08

Inlagt måndag 21 september 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, Erkki Aho, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Jan Rindberg-Isacsson, Roland Pettersson, Walter Münger (14 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Roland Knutsson och Roland Pettersson valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A) Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B) Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C) Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D) Cirkulationsföreståndarens rapport (Bilaga 5).

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 – 2009.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2009-2010, se bilaga 6, godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9
Val av ledamöter:
A) 3 st Styrelseledamöter, 2 år:         Hans Lindfors (omval).
Walter Münger (omval).
2 Styrelsesuppleanter, 1 år            Jan-Åke Lindberg (omval).
Jan Rindberg-Isacsson (omval).
B) Revisor, 1 år                                 Lars-Owe Karmeborg.
C) Revisorssuppleant, 1 år                 Sven-Åke Karlsson.
D) 2 st Valberedningsledamöter, 1 år  Roland Knutsson (omval).
Roland Pettersson (omval).

§ 10
Fastställande av mötesdagar, motioner och övriga ärenden.
Förslag till mötesdagar 2009 – 2010 godkändes (Bilaga 7).
Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A) Protokoll från aprilmötet genomgicks.
B) Post till klubben under sommaruppehåll.
– Örebro Filatelistförening inbjuder till Mälardalsträffen den 24 oktober 2009. (På samma datum arrangeras Avestamässan). Deltagande diskuteras vid nästa möte.
– Frimärkscentrum i Växjö har auktion den 19 september.
– Protokoll finns från senaste representantskapsmöte vid Mälardalsträffen i Arboga den 18 april.
– Arbetsförmedlingen i Fagersta informerar om möjligheten att få en medhjälpare till verksamheten, utan kostnad. Läggs till handlingarna.
– Från SFF har kommit:
Nyhetsbrev juni/juli –2009.
Styrelseprotokoll S-182 och S-183.
Inbjudan till extrakongressen 10 oktober 2009.
Pressmeddelande och information om ”Vägen framåt”.
Rabatterbjudande för tre nummer av Filatelisten.
Information om två regionala utställningar ”KUNGsfrim 10” och ”philKUNG 10” 17-18 april 2010 i Kungsbacka.
C) Nya medlemmar: –
D) Auktionskommittén håller på med en stor samling som skall säljas. Om möjligt skall vid nästa möte utställningsmaterial samt en litteraturförteckning visas.
E) Övriga frågor:
– En utställning skall anordnas i ett av bibliotekets skyltfönster. Roland Pettersson bokar tid.
– Möjlighet att ställa en plocklåda eller kuvert med frimärksklipp vid bibliotekets ungdomsavdelning diskuteras. Roland Pettersson skall undersöka detta med bibliotekets personal. Medlemmarna anmodas att ta med material till nästa möte.
– På decembermötet skall ett försök med en speciell byteskväll göras. Lokalen öppnas 18.00. Klubbmöte som vanligt 18.30.

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 16  fick ett postfriskt block svensk bilhistoria.
Nr 11  fick ett postfriskt häfte Fjället (H 188).
Nr 36  fick ett stämplat märke Hällristningar 95 öre, nr 466.

§ 13
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet avhölls en auktion samt försäljning av album och Visirblad.
Därefter bjöds på kaffe och smörgåstårta.

Fagersta 2009-09-08
Vid protokollet:        Justeras:

………………………        …………………….           ………………………

Walter Münger        Roland Knutsson       Roland Pettersson

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 8, 2009-04-21.

Inlagt onsdag 23 september 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Walter Münger
(10 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat,

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
Lindesbergs Frimärksklubb: Inbjudan till Bergslagsträffen lördag 25/4.
Örebro Filatelistförening: Förhandsinformation om höstens Bergslagsträff 24/10.
Fagersta Kommun: Inbjudan till föreningsträff 22/4.
SFF: Anmälan till Frimärkets Dag, nyhetsbrev mars-april, vädjan att betala för fortsatt medlemskap, protokoll S-180.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommitté: Några partier håller vi på att sälja via nätet.
8 medlemmar besökte besökte NorrPhil 2009 i Täby.
Roland Pettersson var på häftessamlarnas möte där bl a ett föredrag om förfalskade moderna frimärken hölls. En sammanfattning finns att lägga i arkivet.
Roland Pettersson: Ett kulturarrangemang hålls nu på lördag i Liljanhuset. R.P. skall ställa ut material om Strömsholms kanal.

§ 6
Övriga frågor.
Roland Knutsson: Lindesbergs  Frimärksklubb funderar på samåkning till Borås 2010.
Axel Andersen: Mats Back borde få ersättning för arbetet med att sälja material via nätet.
Mats Back: Ordna bytesdagar/kvällar för klubbens medlemmar.
Frågorna skall diskuteras vid styrelsemötet inför årsmötet.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  11:  Postfriskt häfte Europa 70 öre.
Nr  26:  Postfriskt häfte Fjället 35 öre.
Nr  36:  Brev kungajubileet 1948.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet avhölls en auktion med album och Visirblad.

Fagersta 2009-04-21
Vid protokollet:Justeras:

Walter Münger (sekreterare) Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 7, 2009-03-10.

Inlagt måndag 21 september 2009
Närvarande:
Hans Lindfors, Ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger
(12 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat,

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
NorrPhil 2009: Beslutades att klubben arrangerar en resa den 28 mars. Preliminärt anmälde sig 8 deltagare. Mats Back och/eller Hans Lindfors håller kontakt med de anmälda om tider osv.

§ 4
Post till föreningen.
CL Frimärken: Reklam om kataloger mm.
Engers Frimärken: Auktion den 20-21 mars i Oslo.
Frimärksauktioner i Åhus HB: Auktion den 22 mars.

§ 5
Rapporter.
Roland Knutsson: Tre Kronor Frimärken Karlstad har bra auktioner.
Roland Pettersson var på en mässa med vykort och frimärken i Eskilstuna, trevlig tillställning.
Sten och Hans besökte en dam som ev vill sälja en frimärkssamling postfriskt. Klubben kan ombesörja en försäljning via nätet.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteri
Nr  44:  Postfriskt häfte Fjället, 35 öre.
Nr  48:  Postens mapp med två block konst.
Nr  36:  Postfriskt häfte Europa 86, 2.90.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet avhölls en auktion med album och Visirblad.

Fagersta 2009-03-10
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 6, 2009–02–10.

Inlagt 11/3 2009
Närvarande: Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Walter Münger. (9 st).

§ 1
Mötets öppnande. Som mötets ordförande valdes Jan-Åke Lindberg.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
NorrPhil 2009: Beslutades att klubben arrangerar en resa. Anmälan om deltagande görs vid marsmötet.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Nyhetsbrev januari-februari 2009. Styrelseprotokoll S-177 – S-179. Erbjudande om köp av DVD-skivor, beslut tas vid nästa möte.
Arboga Frimärksklubb: Inbjudan till Mälardalsträffen 18/4. Beslut om deltagande tas vid nästa möte.
Fagersta Kommun: Inbjudan till hälsoveckan, sportlov mm. Läggs till handlingarna. Föreningsuppgifter lämnas av sekreteraren.
NorrPhil: Utställningsinformation (något torftig, inga uppgifter om öppettider eller inträdesavgifter).

§ 5
Rapporter.
Roland Knutsson tittar på ett erbjudande om köp av bland annat pärmar med visirblad.

§ 6
Övriga frågor.
Roland Pettersson berättade om Strömsholms kanal och visade en vykortsutställning.

§ 7
Närvarolotteri
Nr    4:  Stämplat fyrblock 2.10, Frimärkets dag 86.
Nr  44:  Postfriskt häfte Europa, 70 öre.
Nr    7:  Postfriskt häfte Fjället, 35 öre.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2009-02-10
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Jan-Åke Lindberg (ordförande)

Ett vykort som passar bra i en samling om Strömsholms kanal.

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2009-01-13.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (13 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Ingenting fanns att följa upp.

§ 4
Post till föreningen.
Floby Filatelistförening: Inbjudan till samlarmässa 7/3 2009 i Falköping.
Jönköpings Filatelistförening: Inbjudan till INECOPIA 2009, nationell och regional utställning för vykortssamlingar och litteratur, 5-6/9 2009 i Huskvarna.
AVIA, Eksjö: Dataprogram för föreningsadministration.
Stockholms Filatelistförening: Frimärksauktion 7-8/2 2009, Postmuseum.
Eksjö Filatelistklubb: E-post med ansökan om posthistorisk material från Eksjö (utskrift av E-postbrevet finns kvar hos sekreteraren)..

§ 5
Rapporter.
Roland Pettersson har gjort en samling med vykort över Strömsholms kanal.
Lodjursmärket lodjur, 12 kr, finns i nyutgåva med annan tandning.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 17:   1 postfriskt häfte EFTA, 70 öre.
Medlem nr   1:   1 postfriskt häfte svenskt näringsliv, 70 öre.
Medlem nr 26:   1 vykort, gula treskillingen , stämplat Kopparberg  13/7 2007.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter kaffepausen avhölls en auktion med album och frimärken.

Fagersta 2009-01-13
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 4, 2008-12-09.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Roger Eriksson, Sten Granqvist, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger, (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Ingenting fanns att följa upp.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Nyhetsbrev okt/nov 08. Styrelseprotokoll S-176.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Överblivet material från tidigare auktioner läggs ut på Tradera.
Roger Eriksson och Roland Knutsson besökte Uno Svensson för en bytesträff.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 17: 3 stämplade Hällristningar, 95 öre violett.
Medlem nr   1: 2 postfriska block Kulturutbyte Sverige-Frankrike, Svenska konstnärer i Paris.
Medlem nr 15: 1 postfriskt block Svensk Bilhistoria.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Före kaffepausen avhölls en auktion med album och frimärken.

Fagersta 2008-12-09
Vid protokollet:                   Justeras:

Walter Münger (sekreterare) Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 3, 2008-11-11.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Jan Rindberg-Isacsson, Roland Pettersson, Walter Münger (11 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.

§ 4
Post till föreningen.
Frimaerkkebutikken Köpenhamn: Inbjudan att handla på Internet.
Värnamo Filatelistförening: Upprop. Beslut se övriga frågor.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Inget nytt att rapportera.
Roland Pettersson rapporterade från häftessamlarnas möte i Lindköping.
Utställningen i Bibliotekets skyltfönster är nedplockat.
Lars-Owe Karmeborg berättade från en annan förening som lyckades med en liten annons per vecka under ett år samla ihop frimärken för 190.000 kr till att starta ett barnhem i Sydamerika.

§ 6
Övriga frågor.
Värnamo Filatelistföreningens upprop diskuterades. Det beslutades att den enskilde medlemmen själv besluter om ev bidrag och/eller ansöker om medlemskap i förbundet.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 17: Ett stämplat häfte hälsningsfrimärken 2.90 från 1993.
Medlem nr 11: Ett FDC höstfrukter.
Medlem nr 48: Ett postfrisk fyrblock höstfrukter.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Före kaffepausen avhölls en liten men livlig auktion med bl.a frimärksalbum.

Fagersta 2008-11-11
Vid protokollet:                           Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 2, 2008-10-14.

Närvarande:
Hans Lindfors, ordf., Erkki Aho, Axel Andersen, Roger Eriksson, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Walter Münger, Gäst: Uno Svensson, Kopparberg (15 st).

Före ordinarie mötet kåserade Uno Svensson om färgnyanser, främst på ringtypsmärken.
En hel del åskådningsmaterial cirkulerade bland medlemmarna.

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av förra mötets protokoll.
Mälardalsträffen den 18/10 skall  besökas. Anmälan till Hans Lindfors eller Sten Granquist för samåkning.
Även Kopparbergsträffen den 3/11 skall  besökas. Anmälan för samåkning lika ovan.
Bibliotekets skyltfönster är bokad från måndagen den 27/10 och två veckor framåt. Roland Pettersson efterlyser utställningsmaterial.

§ 4
Post till föreningen.
SFF: Styrelseprotokoll S173, nyhetsbrev augusti/sept –08, inbjudan till utställare vid NorrPhil 2009, erbjudande om medlemskap i SFF.
Sveriges Frimärksungdom: Inbjudan till medlemskap.
Engers frimerker: Erbjudande till hembesök 27/11-2/12 i Sverige av inlämnare till auktion mars 2009 i Oslo.
Trollhättans Filatelistförening: Auktion 25 oktober 2008.
Frimärkscentrum Växjö: Auktion 25 oktober 2008.
Göta frimärken: Auktion 1 november 2008.
Facit 2009 samt supplement till Atlas häfteskatalogen finns för utlåning.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Inget nytt att rapportera.
Roland Pettersson och Jan Rindberg-Isacsson hade försäljningsbord vid vykortsmässan i Valbo. Bra skyltad, mycket folk.

§ 6
Övriga frågor.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr   4: Två begagnade insticksalbum
Medlem nr 48: Två begagnade insticksalbum
Medlem nr 26: Ett begagnat insticksalbum

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-10-14
Vid protokollet:            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs årsmöte 2008-09-09

(inlagt 29 okt 2008)

Närvarande:
Hans Lindfors, Erkki Aho, Axel Andersen, Mats Back, Roger Eriksson, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Sven-Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Jan-Åke Lindberg, Gerhard Naujoks, Jan Rindberg-Isacsson, Roland Pettersson, Walter Münger (15 st)

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Mötets behöriga utlysande samt förslag till dagordning godkändes (Bilaga 1).

§ 3
Till ordföranden för årsmötet valdes Hans Lindfors och till sekreterare Walter Münger.

§ 4
Jan-Åke Lindberg och Gerhard Naujoks valdes som rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll.

§ 5
Föredragande av handlingar:
A) Verksamhetsberättelse (Bilaga 2).
B) Kassörens redogörelse (Bilaga 3).
C) Revisionsberättelse (Bilaga 4).
D) Cirkulationsföreståndarens berättelse (Bilaga 5).

§ 6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 – 2008.

§ 7
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2008-2009, se bilaga 6, godkändes och årsavgift beslutades oförändrat, d.v.s 100 kr för vuxen och 25 kr för junior under 18 år, med ett maximalt belopp av 200 kr/familj.

§ 8
Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå.

§ 9
Val av ledamöter:
A) 3 st Styrelseledamöter, 2 år:
Mats Back (omval).
Sten Granqvist (omval).
Erkki Aho (omval).
B) 2 Styrelsesuppleanter, 1 år
Jan-Åke Lindberg (omval).
Jan Rindberg-Isacsson (omval).
C) Revisor, 1 år
Sven-Åke Karlsson (omval).
D) Revisorssuppleant, 1 år
Lars-Owe Karmeborg (omval).
E) 2 st Valberedningsledamöter, 1 år
Roland Knutsson (omval).
Roland Pettersson (omval).

§ 10
Fastställande av mötesdagar, motioner och övriga ärenden.
Förslag till mötesdagar 2008 – 2009 godkändes (Bilaga 7).

Slut stadgeenliga årsmötespunkter

§ 11
Övriga ärenden:
A) Protokoll från aprilmötet genomgicks.
B) Nya medlemmar: –
C) Post till klubben under sommaruppehåll.
– Roland Pettersson tackar för uppvaktningen på hans 80-årsdag.
– AB Philea söker objekt till kommande auktioner i november och december.
– Jönköpings Posthistoriska Förening inbjuder till Frimärks- och Vykortsmässa FRIVY 2008 den 28 september i Huskvarna Folkets Park där även F:a Frans Renmarker inbjuder till auktion.
– Jönköpings Filatelistförening inbjuder till en nationell och regional utställning för vykortssamlingar IENECOPIA 2009 den 5-6 september 2009.
– Torshälla Frimärksklubb och Eskilstuna Vykortsförening inbjuder till Mälardalsträffen den 18 oktober 2008. Deltagande diskuteras vid nästa möte.
– Protokoll finns från senaste representantskapsmöte vid Mälardalsträffen i Västerås den 12 april.
– Från SFF har kommit:
Föreningshäfte med förslag till att driva en förening bättre – organisation, mötesprogram med mera.
Nyhetsbrev maj/juni –08.
Styrelseprotokoll S-172.
Protokoll fört vid kongressen 2008.
– Nytt på Postmuseum nr 3 augusti – december 2008.
– Reklam från Posten i Norge och Gibraltar.
D) Auktionskommittén meddelar att ingen auktion är planerad för denna säsong. Material kan dock lämnas in för försäljning via Tradera.

E) Övriga frågor:
– En utställning skall anordnas i ett av bibliotekets skyltfönster. Roland Pettersson bokar tid för två veckor.
– Vid nästa möte den 14/10 kommer Uno Svensson från Kopparberg att hålla ett föredrag om nyanser på ringtypsmärken.
– Mats Back föreslår ett besök på utställningen NORRPHIL 2009 27-29 mars 2009. Beslutades att klubben kan lämna resebidrag för fulla bilar. Beslut om deltagande diskuteras vid februarimötet 2009.

§ 12
Närvarolotteri:
Nr 4 fick ett ark med Sveriges populäraste frimärken 1986.
Nr 1 fick ett stämplat märke Facit nr 248 PII, 15 öre röd, vit hov.
Nr 26 fick 8 stämplade block Stockholmia 74.

§ 13
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-09-09
Vid protokollet:Justeras:

…………………………………………….
Walter Münger Jan-Åke Lindberg
………………………
Gerhard Naujoks

Anm. Protokollet (utan bilagor) finns även på hemsidan. Hemsidan finns på www.sff.nu/fagersta

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 8, 2008-04-08.

Närvarande: Hans Lindfors, ordf., Axel Andersen, Sten Granqvist, Sten Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Gerhard Naujoks, Roland Pettersson, Walter Münger (9 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Inköp av ett större parti frimärken: Kommer troligen att ske på försommaren.
Mälardalsträffen och Bergslagsträffen, se övriga frågor.

§ 4
Post till föreningen.
SFF. Nyhetsbrev april 08, styrelseprotokoll S-172, Info om förbundskongressen 19-20 april i Falkenberg.
Göteborgs Frimärkslager. Auktionskatalog till auktionen 19/4.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén tar emot material som läggs ut på nätet. Kontakta Mats.
Kontobytet blir klart denna vecka.

§ 6
Övriga frågor.
Mälardalsträffen 12/4 i Västerås: samåkning sker, platser finns kvar.
Bergslagsträffen 19/4 i Lindesberg kl 9-17, fri entré. Intresserade kan vända sig till Roland Knutsson eller Sten Granqvist.

§ 7
Närvarolotteri
Nr 15:  Postfriskt sats Wasa, 1969.
Nr   1:  Stämplat häfte Nobel, 1985.
Nr   4:  Stämplat par, äldre städer, Facit nr 1313,1316.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-04-08
Vid protokollet:                            Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors (ordförande)

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 7, 2008-03-11.

Närvarande:
Erkki Aho, Axel Andersen, Mats Back, Sten Granqvist, Erik Karjalainen, Roland Knutsson, Kjell Kårström, Jan-Åke Lindberg, Hans Lindfors, Gerhard Naujoks, Birger Nilsson, Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger. (14 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Hemsidan. Vi noterar tacksamt att hemsidan nu finns utlagt genom förbundets försorg.
Föreningsprotokollen  är ännu inte åtkomliga. Majoriteten tycker att lösenord inte behövs. Sekreteraren får ta upp detta med SFF.
Inköp av ett större parti frimärken kvarstår.
Inbjudan och biljetter till samlarmässan i Enköping delades ut.

§ 4
Post till föreningen.
SFF. Nyhetsbrev februari-mars –08 samt protokoll S-171.
SFU. Informationsblad om kurs för utställningsarrangörer 11-12 oktober i Trollhättan.
ABB Frimärksklubb inbjuder till Mälardalsträffen lördagen den 12 april 2008.
Informationsblad från Posthistoria World Wide AB i Uppsala.
Informationsblad från Frimärkscentrum AB i Växjö.

§ 5
Rapporter.
Inget nytt.

§ 6
Övriga frågor.
Efter mötet anordnas en auktion.
Utdrag ur stadgar samt mötesprotokoll lämnas till kassören för att styrka behörighet för nya bankkontot.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr 44: Stämplat par, fåglar vid vatten 2.10, Facit nr 1394.
Medlem nr   6: 15 vykort, Tyskland.
Medlem nr   7: Ostämplat block, svensk bilhistoria.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-03-11
Vid protokollet:                         Justeras:

Walter Münger (sekreterare)    Hans Lindfors (ordförande)

Klubbmöte 2008-03-11

Åtgärdspunkter för uppföljning den 8 april 2008

Hemsidan.
Inköp av ett större parti frimärken.
Bergslagsträffen ?

Protokoll fört vid Fagersta Frimärksklubbs möte nr 5, 2008-01-08

Närvarande:
Axel Andersen, Sten Granqvist, Sven Åke Karlsson, Lars-Owe Karmeborg, Roland Knutsson, Kjell Kårström, Jan-Åke Lindberg, Hans Lindfors, Gerhard Naujoks,  Roland Pettersson, Jan Rindberg-Isacsson, Walter Münger.
(12 st).

§ 1
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Förslag till dagordning godkändes.

§ 3
Uppföljning av föra mötets protokoll.
Hemsidan. Kvarstår.
Inköp av ett större parti frimärken. Kvarstår.

§ 4
Post till föreningen.
SFF. Inbjuden till kongressen 19 och 20 april 2008 till Falkenberg. FFK har som associerad förening yttranderätt men ingen rösträtt, ej heller rätt till resebidrag.
Floby Filatelistförening inbjuder till samlarmässa i Falköping den 29 mars 2008.
Stockholms Filatelistförening inbjuder till auktion 2 och 3 februari 2008. Lokal: Postmuseum.

§ 5
Rapporter.
Auktionskommittén: Inget nytt.
Skyltfönstret i biblioteket är nedplockat igen.

§ 6
Övriga frågor.
Roland Knutsson: Roland Söderlund önskar sälja ett parti FDC Europa samt svenska frimärken, postfriska.
Mats Back: Medlemmar kan sälja material genom Tradera. Intresseanmälan till marsmötet.
Inköp av kataloger har ännu inte slutförts. Beror på att inte alla har kommit ut. Ansvarig: Mats Back.

§ 7
Närvarolotteriet.
Medlem nr   4: FDC Färöer, fåglar.
Medlem nr   1: Luftpostbrev, Färöer.
Medlem nr 11: FDC Färöer, Europa.

§ 8
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Fagersta 2008-01-08
Vid protokollet:                             Justeras:

Walter Münger (sekreterare)        Hans Lindfors, (ordförande)