Expertrådet

Expertrådet: Kontaktperson, ordförande: Peter Lorentzon, Bergshöjden 40, 174 45 Sundbyberg

Medlemmarna består idag av mig Peter Lorentzon, Helena Obermüller Wilén, Göran Heijtz och Olle Pettersson. Karl Arne Norsten och Sören Andersson är också med som representanter från SFHF, Sveriges Frimärkshandlareförbund.

Expertrådet består av sju medlemmar varav fem utses av SFF:s styrelsen och två av SFHF:s styrelse på förslag av expertrådet.

• Intygsskrivare
En uppgift är att till SFF:s styrelse föreslå personer som kan utses till förbundsprövare. Efter två års prövotid görs en utvärdering av prövarens lämplighet. Anses denne då vara kvalificerad för uppdraget föreslår expertrådet de både förbunden att utse personen till förbundsprövare.

• Expertrådets arbete sker oftast i det tysta
En viktig uppgift är att se efter om det finns falska, reparerade eller manipulerade svenska objekt på utställningar och auktioner. Om sådana konstateras eller misstänks informeras jury och utställare.
Vid auktioner ska rådet försöka förmå auktionären att dra tillbaka dylika objekt om de bjuds ut under felaktiga eller vilseledande beskrivningar. Ett önskemål är att sådana objekt om möjligt doneras till expertrådet. Expertrådet ska också fortlöpande informera och skriva artiklar i framför allt Filatelisten.

– Att bevaka alla 1000-tals nätauktioner som frekvent pågår på till exempel. Ebay, Tradera eller liknande sajter är naturligtvis en omöjlig uppgift för expertrådet. Vi driver inga juridiska processer men vi kan vid särskilda fall kontakta och upplysa nätauktionsföretagen om manipulerat material och bedrägliga säljare, berättar Peter Lorentzon.