Ett vykort berättar: Tivoli i Halmstad kring 1902

I dag presenterar vi det sjätte och sista vykortet från Halmstad med anledning av utställningen Hallfrim 12–14 augusti.

Kortet visar ”Övra Tivoli” Halmstad omkring 1902. Det har odelad baksida = före 1905. Kortet är ofrankerat och har på adressidan inga noteringar om tryckår eller annat.

På framsidan är det tryckt: Konstförlaget Hallandia, Halmstad. Numreringen är 878. På bilden ned till vänster står det 3546, vilket troligen är fotografens egen numrering.

Konstförlaget Hallandia drevs av Lorentz Larsson som även ägde Cigarrmagasinet i Halmstad.

Tivoli bytte sedermera namn till Norre Katts Park och byggnaden på vykortet revs i mitten på 1960-talet.

Läs mer om tivoli på denna länk.

Posta en kommentar