Ett vykort berättar: Brand i Sandvik 1913

Flera har efterfrågat att vi berättar om gamla vykort och i dag presenterar vi det tredje kortet i en som vi hoppas lång rad vykortsserie. Man kan säga att det är en liten fortsättning på de vykort vi presenterade inför Hallfrim 2016.

Dagens vykort visar en sågverksbrand 1913. Själv trodde jag först att detta kort var från Sandvik utanför Bursryd i Jönköpings län. Nu är det inte så utan det finns fler orter som heter Sandvik.

Från Wikipedia saxar vi: Sandviks Ångsågs AB var en sågverksindustri i Holmsund, Västerbotten som med olika ägare bedrev verksamhet 1860–1962. Det sista såghuset, som uppfördes 1950, står fortfarande kvar, liksom delar av det äldre pann- och maskinhuset. Området kring sågverket och bostadsområdet söder därom kallas fortfarande Sandvik.

Det är roligt med vykort där man direkt får veta vad det föreställer: På bildsidan står klart och tydligt: Sandviks Brädgårds brand 17 Augusti 1913.

Den här sortens historiska vykort var relativt vanliga på 1910-talet. det var ju före radio och tv och fotografier från händelser var inte jättevanliga i tidningarna. Att avbilda en historisk händelse och ge ut som vykort var populärt.

Här handlar det om ett så kallat flerbildskort som redan då hade slagit igenom.

Adressidan är tom. Den som köpte kortet kanske endast hade för avsikt att behålla det som ett minne eller så blev det aldrig av att det skickades.

Det anges foto och förlag: F.A. Winberg, Holmsund. Numreringen är 2018.
F.A. står för Frans August och han levde åren 1875–1951. 31 år gammal kom han till Holmsund.

Skicka oss gärna någon skannad bild på vykort som vi kan visa. Helst både fram- och baksida. Upplösningen bör vara minst 1000 dpi. Skicka inga originalkort till oss, endast med e-post till per.bunnstad@sff.nu. Om möjligt, berätta gärna lite om kortet.

Får vi in tillräckligt många vykort kommer vi att presentera minst ett varje helg.

sandvik-bradgard-1913

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic