Estonia 2020

The International Estonian Philatelic Society (IEPS) – den estniska motsvarigheten till Sveriges Filatelist-Förbund – inbjuder härmed svenska utställare att delta i Estonia 2020. Det är andra gången sedan 1993 som en större frimärks- och vykortsutställning genomförs i Estland. Utställningen har status som nationell utställning med internationellt deltagande och är därför kvalificerande för internationellt deltagande även för svenska utställare.

OBS! Datum är ändrat till 10–12 juli 2020

Här finns inbjudan (pdf)

Här finns specialreglemente (pdf)

Här finns anmälningsblankett (pdf)