E-handeln ökar stadigt

Under årets första kvartal e-handlades det för cirka 36,5 miljarder kronor i Norden. Det motsvarar en ökning på cirka 2,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande period förra året, visar Post Nords rapport E-handeln i Norden.

Nordborna handlar allt mer på internet, mellan januari och april i år ökade e-handeln med sju procent jämfört med förra året. Danskarna gick om norrmännen som det mest e-handlande folket (76 respektive 75 procent), men även i Sverige och Norge ökade andelen något.

– Utvecklingen av e-handeln i Norden går fortsatt framåt. En avgörande del för att e-handeln ska fortsätta att utvecklas positivt är att leveranserna lever upp till konsumenternas krav. Vi ser att konsumenter i allt större utsträckning förväntar sig att få bestämma hur leveransen ska ske, säger Annemarie Gardshol, chef E-commerce på Post Nord.

Nästan hälften av alla nordbor tycker det är mycket viktigt att de själva får välja leveranssätt på sina varor. I Danmark värderas mottagarmakt allra högst. Där tycker över en tredjedel av de som e-handlat att det är mycket viktigt att få välja hur en vara ska levereras.

I Danmark och Sverige förväntar sig ungefär en tredjedel av e-handelskonsumenterna att få sin vara levererad inom tre vardagar. I Norge förväntar sig en fjärdedel av konsumenterna samma leveranstid, och i Finland kan en tredjedel tänka sig att vänta på sin vara i upp till fem dagar.

Hur den e-handlade varan helst ska levereras varierar mellan de nordiska länderna. Det mest populära alternativet för samtliga länder är dock att hämta varan själv hos sitt ombud. I Sverige, Norge och Finland vill ungefär hälften av alla hämta varan själv. I Danmark, där hemleveranser är vanligare, är det dock bara en femtedel som vill gå själv till sitt serviceställe. Intresset för hemleverans på kvällen är generellt sett lågt i alla Nordiska länder.

Mobil e-handel
Fortfarande gör majoriteten av nordborna sina e-handelsköp från datorn, men allt fler handlar från mobiltelefonen.
En tydlig trend jämfört med förra året är att allt fler nordiska e-handelskonsumenter väljer att handla varor med sin mobil. I Sverige är andelen fortsatt högst, men utvecklingen visar en ökning av handeln i mobiltelefonen i nästan alla nordiska länder.

Danskarna ökade sina e-handelsköp från mobilen med 5 procent till 15 procent i år, därmed passerade de det nordiska genomsnittet. I Sverige handlade 17 procent via mobilen, i Norge 12 procent och i Finland 8 procent.

Populära e-handelsvaror
I Sverige och Norge e-handlar man mest media så som böcker, tidningar och skivor. I Danmark och Finland är de populäraste e-handelsvarorna kläder och skor.

Storbritannien, USA, Tyskland och Kina ligger fortfarande överlägset i topp när nordborna e-handlar utomlands. Inom Norden är Sverige fortsatt det populäraste landet för utrikeshandel. Svenskarna handlar däremot inte så mycket från sina grannländer. Mest populärt är att handla kläder och skor utomlands.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic