E-handeln ökar även på Samlamera

Fler svenskar e-handlade under november 2020 än under någon tidigare månad. Det gäller på Samlamera men även i landet som helhet.

På vår egen Samlamera har det hittills i år sålts till fastpris för nästan 1,1 miljoner kronor.

Totalt växte e-handeln i hela landet med 25 procent jämfört med november ifjol. Det visar Postnords rapport E-barometern för november.

Gissningsvis är frimärkssamlare och vykortssamlare en grupp som handlat extra mycket.

– Vi har länge trott att e-handeln kommer att nå nivåer där de allra flesta har e-handlat något den senaste månaden men vi trodde inte att det skulle ske så snabbt, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord.

I november var det för övrigt den svarta fredagen – black friday.
– Även förra året såg vi i november en högre e-handelsandel jämfört med resten av året. Att 85 procent av svenskarna har e-handlat är dock en nivå vi inte har registrerat förut och det hade sannolikt tagit två till tre normala år för att komma dit e-handeln är nu.

• Många är oroliga
Rapporten visar också att konsumenterna nu oroar sig betydligt mer, både för att bli smittade av coronaviruset och för de ekonomiska konsekvenserna för samhället. Så många som 75 procent av respondenterna i undersökningen svarade att de oroar sig för sig egen eller sina anhörigas hälsa, på grund av coronapandemin. Det är en nivå som inte uppmätts sedan i april, då samhällsspridningen av viruset började ta fart i Sverige.

E-barometern november är den åttonde månadsrapporten under 2020 och bygger på konsumentundersökningar gjorda av Kantar Sifo, på uppdrag av Postnord. Totalt har enkätsvar samlats in från 2 411 personer i åldrarna 18–79 år, under november och första veckan i december.

• Några siffror från E-barometern november:
– E-handeln växte med 25 procent i november, jämfört med samma månad 2019, sett till konsumenternas egna uppskattningar.

– Andelen av befolkningen som e-handlade under november var 85 procent, den högsta andelen som hittills uppmätts.

– Andelen av befolkningen som oroade sig för coronaviruset steg kraftigt under november, till 75 procent, jämfört med 66 procent i oktober.

Posta en kommentar