Drygt 50 föreningar till kongressen

När anmälningstiden gick ut till förbundskongressen 2018 kan konstateras att intresset är likartat som 2016.

Det är sju veckor kvar till kongressen med SFF-dagar 6–8 april 2018 och än återstår mycket arbete innan allt är klart för denna samling av frimärks- och vykortssamlare från hela landet.

Liksom i Skara för två år sedan blir drygt 50 föreningar representerade. Dessutom deltar styrelse, inbjudna gäster med flera. 

Låt oss hoppas att det blir två dagar med positivt tänkande och beslut som är till gagn för vår hobby.

Kongresshandlingarna kommer att postas till ombuden kring 3 mars 2018. Stadgarna säger: ”Handlingar till ordinarie och extra förbundskongress ska ha tillsänts de som anmälts till kongressen senast en månad före kongressen.”

Läs mer om kongressen och SFF-dagarna på vår kongressida

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Hej alla frimärksvänner!
    Åter stundar en kongress, jag ser fram emot att få träffa alla föreningsledare för att prata om klubbverksamheten ute i landet mm.
    Välkommen till Samlamera-montern på SFF-dagarna.

Drivs av Wordpress, av Cynatic