Det finns många sätt att samla hembygd

De flesta hembygdssamlare lägger fokus på ortsstämplar och lokala postvägar, och ställer ut sina samlingar i posthistorisk klass när de deltar i frimärksutställningar. Men det finns också motivfilatelister som berättar om sin hembygd. Ett par sådana exempel ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning på Netex.

Göran Modéns samling ”Om du bott i Jämtland…” är ett klassiskt motivexponat, där filatelistiska objekt berättar om landskapet Jämtland ur olika aspekter – natur och kultur, religion och historia, näringsliv och kommunikationer, sport och fritid. En intressant och lärorik jämtländsk exposé, illustrerad av i första hand frimärken, försändelser, stämplar och häftesomslag.

Motivsamlarnas ordförande Sten-Anders Smeds visar sitt motivexponat ”Uppsala är bäst”, där posthistoriska kunskaper spelar en viktig roll. Sten-Anders höll tidigare i år föredrag för Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation (SSPD) om hur posthistoriskt intressanta aspekter – frankeringar, stämplar, etiketter och postala anteckningar – kan användas som delar av den tematiska berättelsen i ett motivexponat. Det kan man se åtskilliga exempel på i hans fina Uppsalasamling.

Ett lite annorlunda exempel är Karin Svahns hembygdsexponat, som hon ställt ut i open-klass. Det berättar om ”Posten i Vätö socken”, det vill säga Vätö, Björkö/Arholma och Ovansundet, och om ångbåtspostexpeditionerna som angjort socknens bryggor. Genom att välja open-klass kan Karin komplettera filatelistiska objekt med annat hembygdsmaterial, framförallt vykort och foton.

– Jag vill med mitt exponat berätta lite om Vätö, visa hur postföringen kunde gå till, var posten haft sina lokaler och vilka människor som arbetat som poststationsföreståndare och lantbrevbärare, berättar Karin i exponatets inledning. Förutom postala tjänster och försändelser vill jag också ge en glimt av människors liv och verksamhet i socknen.

Det finns många sätt att kombinera sitt hembygdsintresse med filatelistiskt samlande!

Posta en kommentar