Debatterar privilegiebreven

Debatten om privilegiebreven i Jönköping har tystnat men insändarskribenten Pontus Folkesson från Stockholm ger sin syn på varför han tycker att Jönköpings ska ta hand om breven.

När P4 Jönköpings reporter frågade om kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) i Jönköping är ledsen över att tingsrättens dom inte kommer att överklagas svarade hon ”lite sorgset får man väl ändå säga att det är”. Det är det minsta man kan säga, det verkar som kommunledningen tappat viljan och engagemanget i att driva frågan. Det är inte det att kommunledningen inte förstått eller insett de kulturhistoriska värdena i frågan, men efter en segdragen juridisk process har man tvingats vika ner sig inför statens skatteindrivning av smålänningarnas kulturskatter.

Jönköpings privilegiebrev på vykort

Vad behövs för att privilegiebreven ska få stanna i sin proveniensstad? Kommunens chefsjurist bedömer det som en ”mycket ringa möjlighet” att vinna en överklagan. Det finns alltså en möjlighet. För att öka den borde fler konstruktiva lösningar kunna lyftas i en överklagan. Flertalet arkivhandlingar som är betydligt äldre än 1800-talet finns på flera ickestatliga arkiv runtom i riket idag. På Gotland finns även skatter som hittats och nu förvaras på ön i Fornsalen, men med statlig äganderätt.

• Deponeras lokalt
En lokal deponeringsrätt men med statlig tillsyn skulle alltså kunna vara ett alternativ även för privilegiebreven. På frågan om hur kommunens chefsjurist Lars-Åke Svensson ser på detta svaras ”Om en sådan möjlighet finns så är Jönköpings kommun inte främmande för att diskutera detta men det hänger på Riksarkivet”.

Lars-Åke Svensson menar att Riksarkivet själva måste ändra ståndpunkt i frågan för att nå en konstruktiv lösning. Att Riksarkivet skulle ändra sin syn i frågan är knappast troligt. Riksarkivet sitter tryggt i båten med tingsrättens beslut i ryggen. En överklagan är alltså enda utväg.

• Går miste om en upplevelse
Generationer Jönköpingsbor kommer att gå miste om den historieväckande upplevelse som det innebär att betrakta de flerhundraåriga privilegiebreven.
De kulturhistoriska värdena behöver lyftas och ta större plats i en överklagan till hovrätten. Om alla attraktiva handlingar och föremål ska flyttas till statliga arkiv kommer då statsmakten att subventionera skolresor för kommande generationer som annars inte har möjlighet att beskåda sin stads historia? Troligen inte.

Förlusten blir att en del av stadens äldsta historia rycks bort från sitt sammanhang. Generationer Jönköpingsbor kommer att gå miste om den historieväckande upplevelse som det innebär att betrakta de flerhundraåriga privilegiebreven. Den enda utvägen tycks nu vara att övertyga kommunledningen. Jag uppmanar därför Jönköpingsbor att höra av sig till kommunen och kräva att kommunledningen återupptar striden om smålänningarnas rätt till sin historia.

Pontus Folkesson
Doktorand i historia vid Stockholms universitet med rötter i Jönköping

Posta en kommentar