De leder UK:s verksamhet

Utställningskommittén har utsett Peter Nordin till ordförande samt Bengt Bengtsson och Erik Hamberg till ledamöter. SFU:s representant är Bertil Eriksson. Förbundsstyrelsen fastlade den 19 februari 2016 utställningskommitténs ledamöter enligt detta förslag samt utsåg Bo Dahlner till ny representant från förbundsstyrelsen i kommittén efter Leif Ledmyr som avsagt sig uppdraget.

UK, Utställningskommittén, har en egen sida som finns här: www.sff.nu/uk

uk-styrelsen-160220-10x7

UK 2016 i ett bildcollage. Övre raden från vänster: Bertil Eriksson, Bengt Bengtsson och Erik Hamberg. Nedre raden från vänster: Peter Nordin och Bo Dahlner.

Posta en kommentar