Danmark får stort inflytande

Våra danska grannar har i dag övertagit viktiga roller i internationell filateli – FIP: Fédération Internationale de Philatélie. Lars Engelbrecht valdes enhälligt till ny ordförande för den internationella kommissionen för helsaker. Lars är känd profil sedan flera år inom helsakssamlandet i världen och ligger också bakom arbetet som genomförts med nya riktlinjer för bedömningen av helsaksexponat, vilka summariskt gicks igenom vid mötet. Timmarna före helsakskommissionens möte valdes Lars Peter Svendsen, också från Danmark, till sekreterare för kommissionen för traditionell filateli. På eftermiddagen lokal tid omvaldes Per Friis Mortensen till Europas representant i kommissionen för posthistoria.

Lars Engelbrecht vid mötet där han valdes till ny ordförande.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic