Dan Andersson – Midsommarsol

Vad har Dan andersson med Midsommar att göra? Jo han skrev en dikt Midsommarsol och avbildades på frimärken 1988

Märkena utgavs till 100-årsminnet av Anderssons födelse. Bilderna visar ett porträttfoto från 1916 samt en vy från författarens hembygder i Finnmarken.

Dan Andersson föddes 1888 i Skattlösberg, Grangärde socken, i Dalarna. Under sin korta karriär skrev han både dikter, noveller och romaner. Motiven hämtades ofta från hans egen bakgrund som kolare i Finnmarken, till exempel i debuten Kolarhistorier från 1914 och Kolvaktarens visor från 1915.

Texten är ett utdrag från albumblad i samlingen ”Sveriges frimärken 1938-2000” av FACITstamps, med deras tillstånd.

Midsommarsol – Dan Andersson
Midsommarsol som strålar het ifrån de blåa tak,
skänk i min glädjes bägare att jag nu glömma må,
att jag nu glömma må att jag med Broder och med Gud har sak,
och fröjdas åt din klara luft och dina skyar blå.
Och sänk dig sakta, ljumma natt, i bergens svala famn,
och giv åt folk som vaka glatt en fröjd förutan namn!

Låt, sommar, fältens unga korn och täktens vilda bär
få dricka ymnigt dagg och ljus och giva hundrafalt!
Giv must åt klövern honungfull och grann, färg åt duvkullan skär,
och strö var natt och varje dag välsignelse kring allt.
Så sjunger jag vid hedens kant, vid Kabofallets brus
och dyrkar högt, o sommarkväll, ditt underbara ljus.

Posta en kommentar