Czeslaw Slania Samfundet håller årsmöte

Styrelsen för Slaniasamfundet kallar till årsmöte den 17 april. Mötet skall vara digitalt.

Czeslaw Slania Samfundet har till syfte att vårda minnet av Czeslaw Slania och att främja och öka kunskapen om frimärkstillverkningens teknik från förlaga till färdig produkt. Speciellt intresse skall ägnas graverade frimärken.

Samfundet är öppet för alla. Medlemskap erhålles genom ansökan. För närvarande utgår ingen medlemsavgift.

I verksamhetsberättelsen kan vi bland annat läsa:

  • Vid utgången av 2020 var medlemsantalet i Czeslaw Slania Samfundet enligt medlemsmatrikeln 92 personer, vilket innebär en marginell ökning sedan 2019 med tre medlemmar.

Mer information finns på samfundets hemsida.

Posta en kommentar