”Bron” på nya svenska frimärken

Bron som den i dagligt talas ofta kallas, Öresundsbron, var motiv på två av de nya frimärken som gavs ut den 3 maj 2018.

– Vad symboliserar samhörighet bättre än en bro? Öresundsbron förenar i första hand Sverige med Danmark men den är också början på landförbindelsen till resten av Europa. Bron har inneburit ett uppsving för hela regionen, mer än sju miljoner fordon passerar årligen och cirka 15 000 tågpendlare nyttjar broförbindelsen dagligen, kommersar Postnord.

Miniark: 2 frimärken – 2 motiv á 21 kr

Foto frimärken: Ritzau/Scanpix
Foto miniark: Ritzau/Scanpix
Design: Bertil Skov Jørgensen
Grafisk form:Ella Clausen
Färger: 4 färger offset
Papper: Gummerat
Format: Ark 130 x 70 mm, frimärken 35 x 35 mm

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic