Bokslutsarbete på SFF-kansliet

Under ett par dagar är Ivan Forsgren och Jan Palmén från förbundsstyrelsen på plats på förbundskansliet för att tillsammans med vår kanslist Therese Fornstål gör ett halvårsbokslut. På lördag är målet att styrelsen ska få ta del av siffrorna.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic