Blött i kongresstaden Värnamo

Alldeles intill ån Lagan i Värnamo blir det SFF-dagar och kongress 17–19 april och i måna medier berättas just nu om hur blött det är i stan. Vi passar på att visa ett vykort från en tidigare översvämning i staden.

Vykortet visar översvämningen i staden 1927. Det var i juli månad och det togs fram minst fem olika vykort.

Nästa stora översvämning av 1951 och en tredje 2004. Nu 2020 är det inte lika allvarligt men Åbroparken, Apladalen och andra låglänta delar har satts under vatten.

Arken där SFF har aktiviteterna i april ligger inte i farozonen även om tomten gränsar till Lagan.

Posta en kommentar