Besökare från 112 länder år 2019

Drygt nio av tio som kommer in  på vår hemsida är svenska besökare och därmed kan konstateras att vi även attraheras av utländska gäster. Totalt hade vi under 2019 besök från 112 olika länder.

USA är tvåa med hela två procent och sedan ligger tre av de nordiska länderna på placeringarna närmast. 

 • Länder med flest besökare procentuellt sett
1. Sverige 90,84
2. USA 2,01
3. Finland 1,07
4. Norge 0,93
5. Danmark 0,83
6. Tyskland 0,66
7. Kina 0,27
8. Nederländerna 0,26
9. Storbritannien 0,23
10. Frankrike 0,22

11. Japan 0,22
12. Okänt 0,20
13. Sydkorea 0,19
14. Spanien 0,18
15. Kanada 0,11
16. Italien 0,09
17. Ryssland 0,08
18. Schweiz 0,08
19. Hong Kong 0,08
20. Polen 0,08

21. Tjeckien 0,08
22. Kroatien 0,08
23. Belgien 0,07
24. Åland 0,07
25. Island 0,06

Totalt 112 länder

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic