Bent Johnsen till minne

Vi har fått det tråkiga beskedet om att Bent Johnsen avled på julaftonen 2013. Beskedet kom dock inte som en chock eftersom han haft en svag hälsa under en längre tid. När verkligheten ändå är ikapp så känns det svårt att acceptera. Bent blev 82 år gammal.

Bent var en oerhört inspirerande människa. Hans intresse för frimärkssamlande, i kombination med att entusiasmera ungdomar för denna fantastiska hobby, blev mer eller mindre hans livsverk.
I föreningslivet var han en drivande person och detta manifesterades genom att han 1985 var med och bildade ”Gränsföreningen” . En förening där framförallt norska och svenska samlare träffas och utbyter erfarenheter och där jag själv under några år haft förmånen att få arbeta tillsammans med honom. Detta engagemang i föreningslivet har varit en drivkraft, som gjort honom aktiv ända in i det sista.

Bent har också hunnit med att år 2011 ge ut boken ”Smedjor”, som manifesterar hans sätt att ge ondskan ett ansikte. Detta har även skett genom hans frimärkssamling ”Våldets århundrade”. Fokus på dessa frågor var också en av Bents stora engagemang under alla år.

Bent var under flera år anlitad av skolorna i Tanums kommun. Han hade schemalagd undervisning och kunde då använda frimärken som undervisningsmaterial. Det var enastående insatser, som gav eko i skolväsendet.
Detta tillsammans med många andra aktiviteter inom kommunen gjorde att han fick Kommunens kulturpris 1998.

Utöver frimärksintresset var Bent också känd för sitt stora intresse när det gäller växter och därmed trädgårdar. Eftersom han arbetat med detta under sitt yrkesliv blev det många samlare som fått hjälp och goda råd hur man kombinerar så att alla växter passar ihop. Han har dessutom gett ut en bok i ämnet

När nu Bent lämnat oss vill jag minnas allt det goda han lämnat efter sig. Hans livsverk ”Gränsföreningen” kommer självklart fortsättningsvis att lysa som en stjärna och bli ett starkt minne om hans insatser.

Våra tankar går naturligtvis till hans fru Jane, som på ett oförtröttligt sätt stöttat honom under alla år.

Lennart Daun
Ordförande Gränsföreningen och
Hedersordförande i SFF

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic