Bengt hyllades av isländska förbundet

Vid Islands Filatelistförbunds landsmöte i november tilldelades Bengt Bengtsson dess förbunds förtjänstnål i silver. Detta för att han under 30 år ha deltagit i en rad aktiviteter som följer här:

• Nordia 1991, 1996 (ordförande Open), 2008 (juryordförande), 2013 (jurysekreterare), 2018 (jurysekreterare)
Nordjunex 1994 (juryordförande)
• Nationella utställningar 1989, 2007, 2012
• Seminarier och föredrag om ungdomsfilateli, motivsamlande och vykortssamlande.

Posta en kommentar