Bengt blev Strandellmedaljör

Vid förbundskongressen i dag tilldelades Bengt Bengtsson från Varberg Sveriges mes förnäma utmärkelse, Strandellmedaljen.

Strandellkommittén med Lennart Daun, Gunnar Dahlvig och Ronadl Frahn fick tillsammans med förbundsordförande Bo Dahlner glädje att dela ut medaljen med nål till Bengt Bengtsson.

Bengt Bengtsson föddes 1947 i Varberg, en stad där han också haft sin yrkesverksamhet som ingenjör i kommunens tjänst och som han fortfarande bor i.

Frimärkssamlandet påbörjade han i Varbergs Ungdoms frimärksklubb, i vilken han var sekreterare under tio år. Redan som trettonåring ställde han ut för första gången och fick en bronsmedalj för sitt Sverigeexponat.

Såväl samlandet som föreningsverksamheten fortsatte han i Varbergs Frimärksklubb, i vilken han var sekreterare åren 1973– 85 och var 2009–2015 ordförande. Som inledningen visar är Bengt en utpräglad föreningsmänniska och i Sveriges Motivsamlare (SMS) var han sekreterare 13 år och ordförande i 24 år.

Föreningsaktiviteterna ledde snart till engagemang på högre nationell nivå:

 • Styrelseledamot i Sveriges Filatelist-Förbunds styrelse 1986 – 1994
 •  Styrelseledamot i Sveriges Frimärksungdom (SFU) 1987 – 1994
 •  Styrelseledamot i Utställningskollegiet 1988 – fortfarande
 • Styrelseledamot i SFUs Filatelistiska kommitté 1986 – fortfarande
 • Ordförande i nämnda kommitté 1987 – 1990
 • Ordförande i Samarbetsorganet för Nordisk Ungdomsfilateli 1998 – 2002
 • Samordnare vid framtagandet av nordiskt vykortsreglemente

Hans kapacitet inom ungdomsverksamheten observerades internationellt och 1990 invaldes han som sekreterare i FIP Ungdomskommission, en post som han innehade till 2004. År 2000 fungerade han dessutom som dess vice ordförande. Sedan 2012 är han åter medlem av kommissionens styrelse och dessutom dess representant i FEPA. Man kan säga att Bengt är Mr Ungdom inom svensk filateli, sin ålder till trots

Bengts eminenta kunskaper om ungdomsfilatelin ledde snart till att han blev en ofta anlitad juryman inom denna disciplin, först på nationell nivå, sedan på nordisk och slutligen på internationell nivå. Han torde var den svenske juryman som har haft flest uppdrag på alla nivåer.

 • Regionala utställningar: 5 uppdrag (ordförande vid en)
 • Nationella utställningar: 37 uppdrag (ordförande vid 11)
 • Nordiska utställningar: 16 uppdrag (ordförande vid 6)
 • Internationella utställningar: 22 uppdrag (ordförande vid en)

Under resans gång har han också kvalificerat sig som internationell juryman för motivklassen och en del av de uppräknade juryuppdragen har gällt denna klass.

Bengt har också fungerat som svensk kommissarie vid 15 internationella och tre nordiska utställningar liksom vid två nationella utställningar.

Den organisatoriska och jury/kommissarieverksamheten har tagit mycket tid och Bengt har inte ägnat så stor uppmärksamhet åt den utställningsmässiga delen av sin verksamhet. Men han har erhållit en vermeilmedalj i motivklassen med exponatet ”Rymdfart” vid den Nordiska utställningen Lis-Ex 73 och under senare år har det posthistoriska exponatet ”Varberg och dess postvägar” erhållit nordisk vermeilmedalj.

Han har varit aktiv inom utbildningen, framför allt inom ungdomsfilatelin och vykortssamlandet, genom deltagande i seminarier, för ungdom i Malmö. Köpenhamn, Reykjavik 0ch Koala Lumpur och för vykort i Stockholm och Reykjavik.

Dessutom har han genom artiklar på utbildningstemat i Frimärkstaggen (1965–1973), SFT/Filatelisten (1976 – fortf.), Motivsamlaren (1997 – fortfarande) , katalogen till NORDIA 2013, SMS-skrifter samt skriften ”Hur man undviker illegala och oseriösa frimärken från hela världen” bidragit till samlarnas kunskaper inom ungdomsfilateli, motiv- och vykortssamlande.

Dessutom har han bidragit med två artiklar om svenska frimärksutställningar i katalogen för GOTHEX 2011 ”Frimärksutställningar i Sverige” och i katalogen för NORDIA 2015 ”Nordiska frimärksutställningar i Sverige”

Avslutningsvis vill vi framhålla Bengts avgörande insats för biläggandet av tvisten mellan SFFs styrelse och Utställningskollegiet, en insats som säkerställt den fortsatta utställningsverksamheten i Sverige.

Strandellkommittén konstaterar att Bengt Bengtsson är en synnerligen kvalificerad mottagare av medaljen

Posta en kommentar

En enda kommentar
 1. Eric Johansson skriver:

  Bra val!