Bältespännarna på årsmöte

Vår riksförening Bältespännarna har haft årsmöte.

 

Årsmöte 2013 på Falkberget

Samlarföreningen Bältespännarnas årsmöte 2013 ägde rum veckoslutet 25–26 maj på Hotell Falkberget i Falkenberg. Ett 20-tal medlemmar deltog i det innehållsrika mötet.

Själva årsmötet inleddes kl 14.00 på lördagen av vår ordförande Arnold Boström. Mats Ahlmark lotsade oss sedan genom de olika paragraferna i dagordningen. Hela styrelsen blev omvald för ytterligare ett år. Medlemsavgiften blir oförändrad även under 2014.

Bengt Bengtsson tog upp frågan om inte brevmärken borde bli en egen bedömningsbar utställningsklass. Andra tyckte att denna typ av märken skulle kunna inkluderas i redan existerande klasser. Christer Brunström pekade på bristen av en lättillgänglig katalogisering av svenska brevmärken. Frågorna skickades vidare till styrelsen.

Under lördagseftermiddagen kom sedan en serie intressanta föredrag. Claes Hederstierna berättade först om Halmstads Lokalpost och senare på eftermiddagen om Thule på Grönland. Leif Bergman hade ställt samman en exposé över halländsk bältespännarfilateli. Slutligen informerade Lars Haagen om Netex (utställning av samlingar på Internet) och visade delar av sin samling Göteborgs lokalposter. Han inbjöd oss bältespännare att på detta sätt ställa ut våra exponat.

Efter en god middag med ett antal spännande ”specialare” var det dags för samvaro i större eller mindre grupper. Här blev det många diskussioner om våra olika specialområden. Först efter midnatt hade vi alla dragit oss tillbaka efter en lång och givande eftermiddag och kväll.

Efter söndagens frukost vandrade deltagarna i solskenet från hotellet längs Ätran för ett besök på Falkenbergs hembygdsmuseum.

Under veckoslutet diskuterades flera förslag om var nästa årsmöte skulle kunna äga rum. Vi återkommer med närmare information. Dessutom hoppas vi på möjligheten att delta med exponat och informationsbord på Baltex i Malmö nästa år. I februari 2014 planeras ännu en Bältespännarlördag på Postmuseum i Stockholm. Även här blir det mer information efter sommaren.

Slutligen vill vi speciellt tacka Mats Ahlmark som på ett förtjänstfullt sätt hade skött kontakterna med hotellet och andra praktiska arrangemang.

Christer Brunström

Det ”obligatoriska” gruppfotot.

Christer Brunström hälsar årsmötesdeltagarna välkomna.

Claes Hederstierna berättar om Halmstads Lokalpost.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic