Bältespännarna – med sikte utanför boxen

Det finns så mycket annat mycket intressant och samlarvärt än bara de frimärken som listas i våra vanliga kataloger. Samlarföreningen Bältespännarna (Sfb) grundades år 1966 för att utforska områden som privat lokalpost, stämpelmärken av olika slag, brevmärken och mycket annat. De olika områdena är oftast en kombination av filateli och posthistoria.

Föreningen fick sitt namn efter Bältespännaren, den staty vid Avenyn i Göteborg som är ett verk av Johan Petter Molin. När Göteborgs Privata Lokalpost gav ut sina första frimärken år 1888 valde man Molins staty som motiv på de triangulära frimärkena. På engelska används ofta beteckningen Cinderellas för att beskriva våra olika samlingsområden.

Medlemstidningen heter Bältespännaren och den kommer med två 24-sidiga nummer per år. Nu under 2021 planeras ett tredje nummer med spännande sommarläsning. Det finns ett alldeles utmärkt index över innehållet i samtliga årgångar från 1966 till 2020.

För den som önskar ytterligare information om Bältespännarnas olika områden har föreningen gett ut en 32-sidig skrift – En vandring i bältespännarfilatelins värld. Den kostar 50:- portofritt. Betalning till Plusgiro 4 53 97-7. Medlemsavgiften är blygsamma 120:- per år.

Det är medlemmar i Sfb som har bidragit till att FACIT-katalogerna fått omfattande katalogiseringar av stämpelmärken, svensk lokalpost, brevmärken, skyddsperforeringar och mycket annat. Inom bältespännarfilatelin hittar samlare även material till områden som hembygdsfilateli, frimärkshäften och motivfilateli.

Föreningens hemsida…

Posta en kommentar