Auduns järnvägspost på Netex

Järnvägsnätets utbyggnad i Sverige under senare delen av 1800-talet innebar en revolution, inte minst för posthanteringen. Södra Stambanan blev en viktig länk för posten i södra Sverige och till kontinenten.

På Hallfrim-utställningen i Halmstad somras visade Audun Hanstveit från Norge ett exponat som behandlar postkupéexpeditionerna på Södra Stambanan under perioden 1864–1910. Exponatet är kronologiskt upplagt kring postala stämplar och postbefordran. Tonvikten ligger på PKXP No 2 och post till och från utlandet.

Samlingen finns nu även att se på Netex: http://netex.se/sodra-stambanan/

På en utställning i Drammen nyligen fick Audun utställningens högsta poäng för en nyutgiven bok om regional norsk posthistoria. Med samlingen om Södra Stambanan visar Audun att han också har goda kunskaper om svensk posthistoria.

Posta en kommentar