Att samla Island är inte kallt!

Island är ju ett av de mest populära länderna för svenska frimärkssamlare. Föreningen, som grundades 1962, har också vuxit ut till att bli en av Sveriges största filatelistföreningar.

För närvarande har vi cirka 250 medlemmar. Den är också världens största förening med specialisering på samlandet av isländska frimärken. Inte mindre än 50 av våra medlemmar bor utanför Sverige, de flesta i de andra nordiska länderna. Vi har till och med hela 30 samlare på Island som valt att bli medlemmar hos oss för att få vår tidning RAPPORT och auktionslistor.

Eftersom många Islandssamlare också samlar Färöarna, Danska Västindien, Grönland och Slesvig ägnar vi oss också litet åt dessa områden, men vårt huvudintresse är Island.

Vad gör Föreningen Islandssamlarna för sina medlemmar?

  • Genomför möten centralt i Stockholm och Göteborg en gång i månaden. På dessa möten pratar vi om vårt gemensamma intresse, det brukar hållas små föredrag och intressanta samlingar visas av medlemmarna. Vi har också bytesmaterial samt cirkulationshäften med oss på de flesta mötena. Före auktion ordnas visning av materialet. På varje möte ordnas en liten auktion.
  • Sänder 3 gånger per år ut vår medlemstidning RAPPORT, med föreningsangelägenheter, notiser om både nya och gamla frimärken, nya forskningsrön, svar på insända frågor, lite allmänt nytt från Island och diverse annat. Isländska stämplar och postal dokumentation kommer också ofta med, eftersom föreningen har isländska handböcker.
  • Ordnar en till två auktioner om året i Göteborg samt någon eller några auktioner i RAPPORT. Illustrerad auktionslista sändes då ut i förväg. Här finns fina tillfällen att både köpa och sälja till samlarvänliga priser och utan köparprovision.
  • Vi inbjuder till resor till Island de år då Nordia utställningar äger rum där. Då brukar även olika delar av Island besökas. Senast 2018 deltog medlemmar från Nya Zeeland , USA med flera länder. Totalt tar resorna cirka två veckor.
  • På dessa sätt erbjuder vi en miljö där du kan lära dig mycket om isländsk filateli och som ger fina tillfällen att berika din samling på fördelaktigaste sätt.

Vad kostar det att vara med?
Årsavgiften är 120 kronor för samtliga medlemmar

Bör du gå in i vår föreningen?
I vår förening finns både namnkunniga storsamlare och relativa nybörjare på Islands samlandet. Vår förening passar för var och en som fattat intresse för att samla Island, detta trevliga frimärksland, och som vill få kontakt med andra samlare på området och därigenom de bästa möjligheterna att komplettera sin samling och samtidigt lära sig mera om Islands filateli och vad samlandet av Island kan ge.

Hemsida: www.islandssamlarna.se

Posta en kommentar